Nieuws
Algemene ouderavonden: documenten

Algemene ouderavonden: documenten

In september hebben de eerste algemene ouderavonden plaats gevonden. De presentaties die deze avonden gegeven zijn, zijn digitaal ...

"Gastgezin zijn verruimde mijn wereld"

Elk jaar maken tientallen buitenlandse studenten van over de hele wereld hun dromen waar door een tijdje bij een Nederlands gastge...
Examenreglement en PTA's

Examenreglement en PTA's

Voor de schoolexamens stelt de school zelf regels op. Deze regels kunnen van school tot school verschillen. Ze zijn te vinden in h...
Leerlingen V4 ontmoeten schrijfster Chinouk Thijssen

Leerlingen V4 ontmoeten schrijfster Chinouk Thijssen

In het kader van de ‘Boekenweek voor Jongeren’ lazen alle leerlingen van vwo 4 tijdens de lessen Nederlands het korte verhaal ‘You...
Verlenging predicaat Technasium

Verlenging predicaat Technasium

Het College behoudt het predicaat Technasium voor het schooljaar 2022-2023! De school voldoet aan de basiseisen om in aanmerking k...
Sectorplan corona

Sectorplan corona

We zijn ons schooljaar weer gezond en wel begonnen. Toch is het coronavirus nog niet helemaal weg uit onze maatschappij. Naar scho...
Documentatie voorlichting decentrale selectie VWO-6

Documentatie voorlichting decentrale selectie VWO-6

Donderdag 15 september heeft er een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden over selectie en selectiestudies. Een selectiestudie i...
Monstertocht naar Athene

Monstertocht naar Athene

Onze 31-jarige wiskundedocent Jesse Hertogs heeft geen auto. Hij is gewend alles op de fiets te doen. Elk jaar knapt hij zijn fiet...
Parkeerbeleid/brengen en halen

Parkeerbeleid/brengen en halen

Graag willen wij alle ouders/verzorgers er op wijzen dat het niet is toegestaan om te stoppen en/of parkeren bij de parkeerplaatse...
Foto’s diploma-uitreiking 2022

Foto’s diploma-uitreiking 2022

Vrijdag 15 juli vond de diploma-uitreiking plaats op Het College. We kijken terug op een feestelijke middag en avond met heel veel...
Inzet NPO-gelden

Inzet NPO-gelden

De sporen die corona, de lockdowns en de combinatie van fysiek en online onderwijs ondanks alle inzet en aanpassingen hebben nagel...
Nieuwsbrief MR

Nieuwsbrief MR

De Medezeggenschapsraad van Het College informeert leerlingen, ouders en medewerkers via een nieuwsbrief over de onderwerpen die i...
Ondernemingsproject ter ondersteuning Voedselbank

Ondernemingsproject ter ondersteuning Voedselbank

Als praktijkonderdeel van de lessen bedrijfseconomie hebben de 36 VWO 4-leerlingen bedrijfseconomie voor de toetsweek hun ondernem...
Uitslag derde tijdvak Centraal Examen

Uitslag derde tijdvak Centraal Examen

Donderdag 14 juli, een spannende dag voor onze herkansers van het derde tijdvak van het Centraal Examen. Vandaag hebben zij te hor...
Geslaagde expositie verWEERT hout

Geslaagde expositie verWEERT hout

Afgelopen weekend werden de kunstwerken van Romeins hout die honderden Weertenaren, waaronder een grote groep kunst & cultuurleerl...
Laatste les dhr. Van Rooijen

Laatste les dhr. Van Rooijen

Vandaag stonden de laatste officiële lessen wetenschapsoriëntatie en wetenschapsfilsofie van dhr. van Rooijen op het programma. Hi...

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!