Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs is een Nederlands inspectie-orgaan en valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van de inspectie is het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doet de inspectie onder andere door het bezoeken van scholen.


     Inspectie van het Onderwijs
     locatie Tilburg
     Postbus 88
     5000 AB Tilburg

     T. 088 669 60 00
     I. www.onderwijsinspectie.nl 
  

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!