Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs is een Nederlands inspectie-orgaan en valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van de inspectie is het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doet de inspectie onder andere door het bezoeken van scholen.


Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730
3500 GS Utrecht
088 669 60 00

T. 088 669 60 00
www.onderwijsinspectie.nl/contact


  

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!