Decanaat

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). De leerlingen worden primair door de mentoren begeleid bij hun profielkeuze en studiekeuze. De decanen ondersteunen de mentoren daarbij en adviseren waar nodig. Daarnaast organiseert het decanaat diverse LOB-gerelateerde interne en externe voorlichtingsbijeenkomsten en oriëntatiedagen voor leerlingen en/of hun ouders, bijvoorbeeld over studiefinanciering, vakken- en beroepenvoorlichting. Ook attendeert zij mentoren, vakdocenten en leerlingen op relevante activiteiten van hogere onderwijsinstellingen voor aankomende studenten. 


Voorlichting

Het decanaat verzorgt een aantal voorlichtingsactiviteiten.

  • Oud-Leerlingen Avond (OLA). Een voorlichtingsavond in december waarbij oud-leerlingen voorlichting geven aan de huidige leerlingen over hun studie en het studentenleven.
  • Beroepenvoorlichtingsavond. Een interactieve avond in maart voor leerlingen en beroepsbeoefenaars georganiseerd in samenwerking met de serviceclubs Weert. 

Studiekeuzeproces VWO-5 en VWO-6
Op woensdag 12 oktober 2022 werd door Hermien Miltenburg aan ouders/verzorgers en leerlingen van VWO-5 en VWO-6 een voorlichting gegeven over het studiekeuzeproces. Heeft u de avond gemist of wilt u alle informatie nog eens terug lezen? Dat kan. De PowerPoint presentatie is hier te downloaden.  
 


Decanenportal

Meer informatie is te vinden op app.lyceolob.nl


Voor specifieke informatie kunnen leerlingen terecht bij de decanen, mevrouw drs. De Mooij-Castermans en mevrouw Raaijmakers.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!