Decanaat

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). De leerlingen worden primair door de mentoren begeleid bij hun profielkeuze en studiekeuze. De decanen ondersteunen de mentoren daarbij en adviseren waar nodig. Daarnaast organiseert het decanaat diverse LOB-gerelateerde interne en externe voorlichtingsbijeenkomsten en oriëntatiedagen voor leerlingen en/of hun ouders, bijvoorbeeld over studiefinanciering, vakken- en beroepenvoorlichting. Ook attendeert zij mentoren, vakdocenten en leerlingen op relevante activiteiten van hogere onderwijsinstellingen voor aankomende studenten. 


Voorlichting

Het decanaat verzorgt een aantal voorlichtingsactiviteiten.

  • Oud-Leerlingen Avond (OLA). Een voorlichtingsavond in december waarbij oud-leerlingen voorlichting geven aan de huidige leerlingen over hun studie en het studentenleven.
  • Beroepenvoorlichtingsavond. Een interactieve avond in maart voor leerlingen en beroepsbeoefenaars georganiseerd in samenwerking met de serviceclubs Weert.
     

Decanenportal

Meer informatie is te vinden op https://college.dedecaan.net. Ouders kunnen met het leerlingnummer, dat op het pasje van hun zoon/dochter staat, ook inloggen op deze website. Voor ouders is er een speciale rubriek op de homepage van deze site.


Voor specifieke informatie kunnen leerlingen terecht bij de decanen, drs. De Mooij-Castermans en drs. Moolenaar-Slegers.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!