Nieuws

Succesvolle visitatie EVOT op scholen LVO Weert

4 maart 2024
Terug

In een streven naar voortdurende verbetering van het topsportbeleid en de uitvoering ervan in het voortgezet onderwijs, heeft het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (EVOT) recentelijk een visitatie uitgevoerd op de scholen in Weert. De focus lag op het evalueren van het bestaande beleid, het voeren van gesprekken met belanghebbenden zoals rectoren, portefeuillehouders, coördinatoren én het peilen van de ervaringen van zowel ouders als leerlingen met betrekking tot de geboden begeleiding.


Geslaagde visitatie

De Weerter scholen kunnen terugkijken op een geslaagde visitatie, waarbij verschillende aspecten van het topsportbeleid onder de loep zijn genomen. Eén van de meest opvallende bevindingen was de inzet en passie van de coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid. Ook de begeleiding van topsportleerlingen scoorde sterk. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat er een solide basis ligt voor het topsportbeleid op de Weerter scholen.

Een cruciaal aspect van de visitatie was het verzamelen van feedback van ouders en leerlingen over hun ervaringen met de geboden begeleiding. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de ondersteuning en begeleiding over het algemeen als positief wordt ervaren. Ouders prezen de communicatie en de bereidheid van de scholen om maatwerk te leveren om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van topsportleerlingen. Leerlingen waardeerden op hun beurt de flexibiliteit van het schoolsysteem en de ondersteuning die ze krijgen bij het plannen van hun studie- en trainingsschema.

Hoewel de visitatie overwegend positieve resultaten opleverde, zijn er uiteraard ook ontwikkelpunten. Hier gaan de Weerter scholen de komende jaren mee aan de slag.

Al met al kan het topsporttalentteam terugkijken op een succesvolle visitatie!