Schoolleiding

De schoolleiding van Het College bestaat uit de Centrale Directie LVO Weert, de locatiedirectie en teamleiders:


Centrale Directie

Dhr. J.H.F. Vossen MEM, Regiodirecteur regio NoordDe directie

Dhr. F. Stals MEL, Locatiedirecteur
T.  (0495) 65 77 45
M. 06 543 775 08
E.  f. stals@lvo-weert.nlTeamleiders

Atheneum:

Dhr. R. Zeekaf
Teamleider Atheneum 1-2
T. 06 34 9866 34
E. r.zeekaf@lvo-weert.nl

Dhr. D. Bevort
Assistent teamleider Atheneum 1-2
T. 06 39 2325 01
E. d.bevort@lvo-weert.nl


Dhr. A. Middelveld
Teamleider Atheneum 3-4
T. 06 48 5925 99
E. a.middelveld@lvo-weert.nl

Mw. M. Bertrand
Assistent teamleider Atheneum 3-4
T. 06 39 2325 04
E. m.bertrand@lvo-weert.nl


Mw. Drs. L. Vondenhoff-Bol
Teamleider Atheneum 5-6
T. 06 48 1096 39
E. l.vondenhoff@lvo-weert.nl

Dhr. I. Spee
Assistent teamleider Atheneum 5-6
T. (0495) 65 77 40
E. i.spee@lvo-weert.nl


Gymnasium:

Mw. S. Engbersen MEd
Teamleider Gymnasium
T. 06 15 3379 76
E. s.engbersen@lvo-weert.nl

 

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!