Schoolleiding

De schoolleiding van Het College bestaat uit de rector en teamleiders:


De directie
Mw. D. Pepping, rector
T. (0495) 65 77 44
d.pepping@stichtinglvo.nlTeamleiders


Mw. S. Engbersen MEd
Teamleider leerjaar 1-2
T. 06 15 3379 76
E. s.engbersen@stichtinglvo.nl

Mw. C. Stienen
Assistent teamleider leerjaar 1-2
T. 06 52 3839 63
E. c.stienen@stichtinglvo.nl


Dhr. F. Stals MEL
Teamleider leerjaar 3-4
T. 06 54 3775 08
E. f.stals@stichtinglvo.nl

Mw. M. Bertrand MEd
Assistent teamleider leerjaar 3-4
T. 06 39 2325 04
E. m.bertrand@stichtinglvo.nl


Mw. Drs. MSc L. Bol
Teamleider leerjaar 5-6
T. 06 48 1096 39
E. l.bol@stichtinglvo.nl

Dhr. I. Spee
Assistent teamleider leerjaar 5-6
T. (0495) 65 77 40
E. i.spee@stichtinglvo.nl


Dhr. R. Dijkman
Teamleider Koers
T. 06 54 6384 24
E. r.dijkman@stichtinglvo.nl