Schoolleiding

De schoolleiding van Het College bestaat uit de locatiedirectie en teamleiders:


De directie

Mw. Drs. J. Jacobs, M SEN, MA, Interim locatiedirecteur
T.  (0495) 65 77 44


Teamleiders


Mw. S. Engbersen MEd
Teamleider leerjaar 1-2
T. 06 15 3379 76
E. s.engbersen@stichtinglvo.nl

Dhr. D. Bevort
Assistent teamleider leerjaar 1-2
T. 06 39 2325 01
E. d.bevort@stichtinglvo.nl


Dhr. A. Middelveld
Teamleider leerjaar 3-4
T. 06 48 5925 99
E. a.middelveld@stichtinglvo.nl

Mw. M. Bertrand MEd
Assistent teamleider leerjaar 3-4
T. 06 39 2325 04
E. m.bertrand@stichtinglvo.nl


Mw. Drs. MSc L. Bol
Teamleider leerjaar 5-6
T. 06 48 1096 39
E. l.bol@stichtinglvo.nl

Dhr. I. Spee
Interim teamleider leerjaar 5-6
T. (0495) 65 77 40
E. i.spee@stichtinglvo.nl


Dhr. F. Stals
Teamleider Koers
T. 0495 65 77 40
E. f.stals@stichtinglvo.nl

 

 

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!