Toetsroosters


Rooster toetsweek 3 

 

De gegevens voor toetsweek 3 (dinsdag 2 t/m dinsdag 9 april 2024).


Faciliteiten 

Leerlingen die gebruik maken van faciliteiten ontvangen hierover nog bericht.


Faciliteitenlokalen toetsweek 3:

Alle leerlingen met faciliteiten maken de toetsen in onderstaande faciliteitenlokalen:

  • VWO 1-2-3: lokaal 2.41
  • VWO 4-5-6: lokaal 2.40
  • Computerfaciliteiten leerjaar 1 t/m 6: lokaal 2.39  (je zorgt zelf voor 'oortjes')

Wiskunde, natuurkunde en scheikunde worden in het faciliteitenlokaal gemaakt en niet in het computerlokaal.

 

Inhaaltoetsen

Alle inhaaltoetsen van toetsweek 3 zijn op donderdag 11 en vrijdag 12 april volgens bijgevoegd schema (volgt). Alle toetsen starten om 15:15 uur. Onderbouw lokaal 1.27, bovenbouw lokaal 1.22. Inschrijven doe je METEEN na de gemiste toets via het inschrijfformulier:


Indien je met inschrijven een fout hebt gemaakt en je wilt een vak vóór sluiting van de inschrijvingen wijzigen, dan stuur je een e-mail naar: toetsweek@college.nl.

Heb je op meerdere dagen toetsen gemist, neem dan contact op via: toetsweek@college.nl.

 

Regels toetsweek

Onderstaand een aantal afspraken rondom de toetsweken. Deze regels gelden ook voor toetsen die buiten de toetsweek vallen.

  • Elke leerling neemt alleen nog het materiaal dat nodig is om de toets te maken mee het lokaal in. Te denken valt dan aan pen, potlood, rekenmachine, etc. Een etui is dus niet toegestaan en de tas wordt opgeborgen in het kluisje.
  • Uitzondering hierop is dat de leerlingen uit de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) een leesboek mogen meenemen.
  • Het gebruik van (digitale) hulpmiddelen die niet als officiële hulpmiddelen staan aangegeven, mogen niet in het lokaal aanwezig zijn. Het gaat dan om onder andere mobiele telefoons, smartwatches en (draadloze) ‘oortjes’. Deze moeten in het kluisje van de leerling opgeborgen worden.

Mocht een leerling deze apparaten tijdens de toets toch bij zich hebben in het lokaal, ongeacht of er zichtbaar gebruik van wordt/is gemaakt, dan wordt dit als een onregelmatigheid beschouwd. 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!