Onderwijs

Het College wil niet alleen leerlingen met goede cijfers afleveren. Zelfstandigheid en zelfbewustzijn zijn zeer belangrijke leerdoelen. De school wil leerlingen afleveren die hun mannetje staan in deze maatschappij en die de uitdagingen weten aan te pakken.


Missie en kernwaarden

De kernwaarden van de school zijn: vertrouwd, ontdekkend, inspirerend & dichtbij. Het College wil INSPIREREN en uitdagen om doelen en wensen te ONTDEKKEN en te realiseren. Hierbij is de school de gids die begeleidt, de weg wijst én meereist. Om tot een goed resultaat te komen zijn gemotiveerde, enthousiaste medewerkers en scholieren nodig. Dit bereik je door een aanpak die weet te INSPIREREN en door DICHTBIJ de mensen te staan. Daadwerkelijk luisteren naar wensen en behoeften en deze in een VERTROUWDE omgeving vertalen naar concrete producten en faciliteiten die op een ONTDEKKENDE wijze worden aangeboden.

We zijn ons ervan bewust dat we werken met unieke en talentvolle leerlingen die in staat zijn om samen met ons een eigen leerweg uit te stippelen. Wij dagen deze leerlingen uit om vanuit een kritische houding zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige en onderzoekende persoonlijkheden.Maatwerk

Het College heeft een lange traditie van goed onderwijs. De afgelopen jaren is dat onderwijs nog rijker gemaakt. Maatwerk is het sleutelwoord. Wij geven leerlingen de ruimte om eigen keuzes te maken. Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid en meer ruimte voor zelfwerkzaamheid. Uiteraard gekoppeld aan een goede begeleiding. Leerlingen doorlopen meer en meer een individueel traject. Hiermee doen we recht aan hun persoonlijke talenten, niemand is immers hetzelfde.

Het onderwijs op Het College is bovendien levensecht. Leerlingen maken naast de theorie ook kennis met de toepassing ervan. Ze worden uitgedaagd om met deze kennis actief aan de slag te gaan. En dat betekent vooral veel doen. Zelf of samen met andere leerlingen. Beide gebouwen bieden veel mogelijkheden om dit maatwerk vorm te geven. Iedereen heeft zoveel mogelijk zijn een eigen plek binnen het schoolgebouw met alle voorzieningen voorhanden: leslokalen, samenwerkplekken, stilteplekken en natuurlijk ICT. Je leert van de leraar, zelfstandig en van elkaar. Zo wordt het onderwijs aantrekkelijk en afwisselend.  


Leerwegen 

Het College Weert biedt de volgende richtingen: 

  • 1 Atheneum
  • 1 Atheneum-TTO
  • 1 Gymnasium
  • 1 Gymnasium-TTO
  • KOERS

Atheneum- en gymnasiumleerlingen zitten vanaf het eerste leerjaar bij elkaar in gecombineerde klassen. Ook leerlingen met een havo-vwo-advies worden in deze klassen geplaatst en krijgen op vwo-niveau les. Het streven is immers dat een leerling, met de juiste begeleiding, zijn of haar schoolloopbaan op Het College als vwo-leerling kan vervolgen. Leerlingen die het Tweetalig Onderwijs volgen, komen bij voldoende aanmeldingen in een aparte brugklas. Ook leerlingen van Koers zitten in een aparte brugklas. 

Blijven zitten in leerjaar 1 en 2 is in de meeste gevallen niet zinvol. Voortzetting van de studie in een lagere leerweg biedt vaak meer mogelijkheden. Overstappen naar een ander niveau is altijd mogelijk indien daar aanleiding toe is. 

Voor de overgang naar een volgend leerjaar is, behalve cijfers, ook de leerling achter de cijfers erg belangrijk. Hoe gaat het met je, waar ligt jouw passie en ben je gemotiveerd? Allemaal zaken die bij ons meespelen bij de overgang en bevordering naar het volgende leerjaar. Vakdocenten en mentoren zijn hierover steeds met leerlingen in gesprek. 


Profielkeuze

Op het atheneum en gymnasium maken leerlingen hun eerste keuze richting beroepskeuze in het derde leerjaar. Dat jaar staat voor een groot deel in het teken van de profielkeuze. Uiteindelijk maken deze leerlingen na het derde jaar een keuze voor een profiel:

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & MaatschappijLessentabellen

De wet stelt voor alle leerjaren en onderwijssoorten bepaalde vakken verplicht. Naast de verplichte vakken biedt Het College bovendien een aantal keuzevakken aan. De leerlingen worden tijdig geïnformeerd over de verschillende keuzes en mogelijkheden.

Benieuwd waar de verschillende afkortingen voor staan? Bekijk hier dan de vakken en opleidingen/leerstromen met hun afkortingen.