RT-lessen

Iedere leerling in de brugklas maakt in het begin van het schooljaar een CITO-meting voor Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. We noemen dit toets 0. In het voorjaar maakt het eerste leerjaar toets 1, het tweede leerjaar toets 2 en het derde leerjaar toets 3. Op deze manier volgen wij de voortgang van de leerlingen voor de kernvakken. De metingen zijn geen beoordelingstoetsen. Blijkt onverhoopt dat een leerling een achterstand heeft op een bepaald gebied, dan kunnen de docenten daar tijdig op inspelen met extra aandacht of steunles.