Scholen op de kaart

Een schat aan informatie, dus ook van Het College, is te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl. Deze website is een initiatief van de VO-raad, de koepelorganisatie voor scholen in het Voortgezet Onderwijs en wordt ondersteund door de Onderwijsinspectie. Op deze website vindt u gegevens over de kwaliteit van ons onderwijs. Zo zijn onder andere de slagingspercentages van de afgelopen jaren en gegevens over doorstroom van onze leerlingen te vinden. Maar ook ons zorgplan is hier in te zien en het schooljaarplan met hierin een weergave van de in het kader van het stelstel van kwaliteitszorg gedane bevindingen en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn getroffen.