Mentoren schooljaar 2020-2021*


Iedere leerling op Het College krijgt een mentor toegewezen. De mentor is de spil van de begeleiding. Hij is de contactpersoon voor ouders, leerlingen en vakdocenten. De mentor signaleert, inventariseert en documenteert alle relevante informatie van zijn/haar leerlingen in Somtoday. Hij begeleidt leerlingen zowel sociaal emotioneel als bij de aanpak van studievaardigheden.

Wilt u een mentor van Het College spreken, dan kunt u het beste onder schooltijd contact opnemen. Het meest geschikte moment is in de pauzes of na 15.00 uur. Voor minder dringende zaken kunt u een e-mail sturen naar de mentor. De e-mailadressen zijn op te vragen via de receptie van de school (info@college.nl of (0495) 6577740). Het overzicht van de mentoren 2020-2021 is hier in te zien

* Wijzigingen voorbehouden

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!