Schooltijden

Het lesrooster op Het College noemen we ook wel het ‘vierkant rooster’. Dat betekent dat je elke dag op dezelfde tijd begint en op dezelfde tijd uit bent. Je volgt elke dag vier blokken van 75 minuten. Na 15:00 uur is het mogelijk extra activiteiten te volgen. Hierbij kun je denken aan Musicline, huiswerkbegeleiding, steunles, etc. Incidenteel kan het voorkomen dat een leerling een vijfde blok heeft. Op het moment dat een les niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte van de docent, heb je meestal de mogelijkheid om in je eigen omgeving, onder toezicht, aan het betreffende vak verder te werken. Reguliere lestijden


Het College Weert, leerjaar 1-2-3:

Blok 1 08:45 - 10:00 uur
  Pauze
Blok 2 10:30 - 11:45 uur
  Pauze
Blok 3 12:20 - 13:35 uur
Blok 4

13:40 - 14:55 uur

Blok 5

15:00 - 16:15 uur

 

Het College Weert, leerjaar 4-5-6
  
 

 Blok 1    08:45 - 10:00 uur
 Blok 2    10:05 - 11:20 uur
     Pauze 
 Blok 3    11:50 - 13:05 uur
     Pauze 
 Blok 4

   13:40 - 14:55 uur  

 Blok 5

   15:00 - 16:15 uur


Verkorte lessen

In verband met bijzondere activiteiten, is het mogelijk dat de leerlingen op bepaalde dagen een verkort rooster volgen:


Het College Weert, leerjaar 1-2-3:
 

  45-minuten     60-minuten
Blok 1 08:45-09:30 uur      Blok 1 08:45-09:45 uur
Blok 2 09:35-10:20 uur     Pauze 
  Pauze   Blok 2 10:15-11:15 uur
Blok 3 10:55-11:40 uur     Pauze 
Blok 4 11:45-12:30 uur   Blok 3 11:50-12:50 uur
Blok 5  12:35-13:20 uur    Blok 4 12:55-13:55 uur
      Blok 5 14:00-15:00 uurHet College Weert, leerjaar 4-5-6
 
 

  45-minuten      60-minuten
Blok 1 08:45-09:30 uur   Blok 1 08:45-09:45 uur
Blok 2 09:35-10:20 uur      Blok 2 09:50-10:50 uur
Blok 3 10:25-11:10 uur     Pauze
  Pauze   Blok 3 11:20-12:20 uur
Blok 4 11:45-12:30 uur     Pauze
Blok 5  12:35-13:20 uur    Blok 4 12:55-13:55 uur
      Blok 5 14:00-15:00 uur

 

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!