Schooltijden

Een lesdag op Het College Weert duurt tot 16:15 uur. Iedere lesdag bestaat uit vier blokken voor alle leerlingen. Het kan voorkomen dat je het vijfde blok een verplichte activiteit hebt. Denk aan steunlessen, mentoractiviteiten, toetsen, etc. In de bovenbouw kan het vijfde blok ook worden ingezet voor reguliere lessen. Privéafspraken kunnen daarom pas na 16.15 uur gepland worden.

Op het moment dat een les niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte van de docent, heb je meestal de mogelijkheid om in je eigen omgeving, onder toezicht, aan het betreffende vak verder te werken. Reguliere lestijden


Het College Weert, leerjaar 1-2-3:

Blok 1 08:45 - 10:00 uur  
  10:00 - 10:05 uur migratietijd
  Pauze  
Blok 2 10:30 - 11:45 uur  
  11:45 - 11:50 uur migratietijd
  Pauze  
Blok 3 12:20 - 13:35 uur  
  13:35 - 13:40 uur migratietijd
Blok 4 13:40 - 14:55 uur  
  14:55 - 15:00 uur migratietijd
Blok 5

15:00 - 16:15 uur

 
     

Het College Weert, leerjaar 4-5-6

Blok 1    08:45 - 10:00 uur      
  10:00 - 10:05 uur migratietijd
Blok 2 10:05 - 11:20 uur  
  11:20 - 11:25 uur migratietijd
  Pauze  
Blok 3 11:50 - 13:05 uur  
  13:05 - 13:10 uur migratietijd
  Pauze  
Blok 4 13:40 - 14:55 uur  
  14:55 - 15:00 uur migratietijd
Blok 5 15:00 - 16:15 uur  

  

Verkorte lessen

In verband met bijzondere activiteiten, is het mogelijk dat de leerlingen op bepaalde dagen een verkort rooster volgen:


Het College Weert, leerjaar 1-2-3:
 

                45-minuten       60-minuten  
Blok 1 08:45-09:30 uur     Blok 1 08:45-09:45 uur  
  09:30-09:35 uur migratietijd     09:45-09:50 uur migratietijd
Blok 2 09:35-10:20 uur       Pauze   
  10:20-10:25 uur migratietijd   Blok 2 10:15-11:15 uur  
  Pauze       11:15-11:20 uur migratietijd
Blok 3 10:55-11:40 uur       Pauze   
  11:40-11:45 uur migratietijd   Blok 3 11:50-12:50 uur  
Blok 4 11:45-12:30 uur       12:50-12:55 uur migratietijd
  12:30-12:35 uur migratietijd   Blok 4 12:55-13:55 uur  
Blok 5  12:35-13:20 uur        13:55-14:00 uur migratietijd
        Blok 5 14:00-15:00 uur  Het College Weert, leerjaar 4-5-6
 
 

  45-minuten        60-minuten    
Blok 1 08:45-09:30 uur     Blok 1 08:45-09:45 uur      
  09:30-09:35 uur migratietijd     09:45-09:50 uur migratietijd  
Blok 2 09:35-10:20 uur        Blok 2 09:50-10:50 uur    
  10:20-10:25 uur migratietijd     10:50-10:55 uur migratietijd  
Blok 3 10:25-11:10 uur       Pauze    
  11:10-11:15 uur migratietijd   Blok 3 11:20-12:20 uur    
  Pauze       12:20-12:25 uur migratietijd  
Blok 4 11:45-12:30 uur       Pauze    
  12:30-12:35 uur migratietijd   Blok 4 12:55-13:55 uur    
Blok 5  12:35-13:20 uur        13:55-14:00 uur migratietijd  
        Blok 5 14:00-15:00 uur