PTO-PTA-PTB

Voor de schoolexamens stelt de school zelf regels op. Deze regels kunnen van school tot school verschillen. Ze zijn te vinden in het examenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA).


PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en
PTB (Programma van Toetsing en Bevordering)


2023-2026 (huidige V4)


2022-2025 (huidige V5)


2021-2024 (huidige V6)

 

Individuele PTA's kunnen opgevraagd worden bij de PTA-coördinator.


PTO's (programma van toetsing onderbouw)


Leerjaar 1


Leerjaar 2


Leerjaar 3