Leerlingenraad


Op Het College hebben we ook een leerlingenraad. De leerlingen van deze raad proberen zo goed mogelijk op te komen voor jullie belangen en organiseert daarnaast nog een aantal spetterende acties, zoals de valentijnsactie.

De raad is een gezellig clubje van ongeveer tien à vijftien leden, verdeeld over alle leerjaren. Minimaal eenmaal per twee weken wordt er vergaderd over zaken die de leerlingen aangaan. Ook heeft de raad contact met de directie en is vertegenwoordigd binnen de medezeggenschapsraad. 


Verkiezingen

Ieder jaar zijn er opnieuw leerlingenraadverkiezingen. Er wordt dan aan het begin van het jaar een datum bekend gemaakt. Deze komt op de monitor te staan met daarbij het lokaal en tijdstip waar je moet zijn als je wilt meedoen. In principe kan iedereen in de leerlingenraad komen. Het maakt niet uit in welke klas je zit of welk niveau je doet. Wij streven ernaar om van elk leerjaar iemand vertegenwoordigd te hebben. Het belangrijkste is dat je gemotiveerd bent en bereid bent om er een beetje tijd voor vrij te maken. Want, uiteindelijk doen wij dit in onze eigen tijd.

Als je wilt meedoen aan de leerlingenraadverkiezingen kom je op het aangegeven tijdstip naar de aangegeven plaats. Daar zijn de leden van de leerlingenraad al aanwezig. Jij stelt je aan hen voor. Je vertelt dan wat over jezelf bijvoorbeeld je naam, je klas enz. Maar ook je motivatie: waarom jij graag in de leerlingenraad wilt. Wat je bijvoorbeeld wilt bereiken of waarom het je leuk lijkt. Als iedereen aan de beurt is geweest gaat de leerlingenraad vergaderen over wie zij geschikt vinden. Je hoort dan op een later tijdstip of je wel of niet gekozen bent.

Vragen over de leerlingenraad? Deze kun je stellen aan mevrouw Bol.Leerlingenstatuut

Waar mensen samenleven, zijn afspraken nodig die ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. De volledige schoolregels zijn na te lezen in het leerlingenstatuut.Leerlingenparticipatiebeleid

We vinden het belangrijk dat leerlingen invloed hebben op hun eigen leerproces en op de manier waarop we op school dingen organiseren. De school heeft daarom met instemming van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad leerlingenparticipatiebeleid vastgesteld. Hierin wordt beschreven op welke manier leerlingen invloed uitoefenen. 


Correspondentie

Heb je suggesties, vragen of ideeën? Wil je lid worden van de leerlingenraad? Laat het ons weten! Wij zijn er voor jullie. Correspondentie kun je richten aan:

Leerlingenraad Het College
Postbus 69
6000 AB Weert

E. leerlingenraad@college.nl