Nieuws

Parkeerbeleid/brengen en halen

11 oktober 2021
Terug

Graag willen wij alle ouders/verzorgers er op wijzen dat het niet is toegestaan om te stoppen en/of parkeren bij de parkeerplaatsen van de school. Dit leidt dagelijks nog tot onveilige en ongewenste situaties. Er geldt hier een algeheel stopverbod.

Wij willen alle ouders/verzorgers dan ook vriendelijk doch dringend verzoeken om gebruik te maken van de kiss and ride-parkeerplaats bij de hockeyvelden. Stadstoezicht controleert extra op het naleven van het stop- en parkeerverbod.

Door het parkeerbeleid rondom de school te respecteren, werken we samen aan een veilige schoolomgeving. Wij rekenen op uw medewerking!

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!