In-, door- en uitstroom

Instroom

De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11 tot 20 jaar. De leerlingen die instromen zijn veelal afkomstig uit het reguliere onderwijs, waarbij de basispopulatie de komende jaren afneemt.

Aantal leerlingen

2015-2016      2016-2017      2017-2018      2018-2019      2019-2020
1173 1128 1172 1183 1144

* Vanaf het schooljaar 2016-2017 incl. Koers

Doorstroom

In deze tabel wordt per leerjaar aangegeven hoeveel leerlingen onvertraagd doorstromen naar het volgende leerjaar in dezelfde opleiding of een hogere onderwijssoort.

 

16-17
naar 17-18

17-18
naar 18-19
18-19
naar  19-20
VWO-1 91,5 88,4 85,6
VWO-2 89,9 88,4 88,2
VWO-3 88,8 87,4 81,5
VWO-4 88,0 92,5 89,8
VWO-5 90,1 86,3 85,6
VWO-6 91,7 92,9 86,7
KOERS-1 - 94,9 97,3
KOERS-2 - 97,0 83,3
KOERS-3 - - 84,6

 Over naar het volgende leerjaar (in procenten)

 

Uitstroom

Weinig leerlingen lopen vertraging op en de slagingspercentages zijn gemeten over de afgelopen jaren vergeleken met het landelijk gemiddelde hoog.
 

      2014      2015              2016   2017 2018 2019 2020    
      HAVO  ATH   GYM  HAVO  ATH   GYM        VWO   VWO VWO VWO VWO    
College     92   100    100   92  95    100        94   94 93 87 93    
Landelijk        92     88      88   88  92     92        91   91 92 91 -    

Examenresultaten per afdeling (in procenten)

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!