In-, door- en uitstroom

Instroom

De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11 tot 20 jaar. De leerlingen die instromen zijn veelal afkomstig uit het reguliere onderwijs, waarbij de basispopulatie de komende jaren afneemt.

Aantal leerlingen

2017-2018      2018-2019      2019-2020    2020-2021     2021-2022     2022-2023    
1172 1183 1144 1071 1070 993

* incl. Koers


Doorstroom

Op de website scholenopdekaart wordt per schooljaar aangegeven hoeveel leerlingen onvertraagd doorstromen naar het volgende leerjaar in dezelfde opleiding of een hogere onderwijssoort. Tevens zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. 

In onderstaande tabel is het percentage leerlingen aangegeven dat per leerjaar onvertraagd doorstroomt naar het volgende leerjaar in dezelfde opleiding:

  2018-2019   2019-2020   2020-2021   2021-2022   Gemiddeld 
VWO-1    85,6 91,7 90,3 87,0 88,7
VWO-2 88,2 87,6 84,9 89,3 87,5
VWO-3 81,5 84,2 76,0 83,2 81,2
VWO-4 89,8 90,1 80,5 81,7 85,5
VWO-5 85,6 88,6 86,1 87,9 87,1
VWO-6 85,7 95,3 93,6 98,6 93,3

 

Uitstroom

Weinig leerlingen lopen vertraging op en de slagingspercentages zijn goed.

  2016    2017    2018    2019    2020    2021   2022  
College 94 94 93 87 98 93 99
Landelijk    91 91 92 91 99 94 94

Examenresultaten per afdeling (in procenten)

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!