In-, door- en uitstroom

Instroom

De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11 tot 20 jaar. De leerlingen die instromen zijn veelal afkomstig uit het reguliere onderwijs, waarbij de basispopulatie de komende jaren afneemt.

Aantal leerlingen

2017-2018      2018-2019      2019-2020    2020-2021     2021-2022     2022-2023     2023-2024
1172 1183 1144 1071 1070 993  923

* incl. Koers


Doorstroom

Op de website scholenopdekaart wordt per schooljaar aangegeven hoeveel leerlingen onvertraagd doorstromen naar het volgende leerjaar in dezelfde opleiding of een hogere onderwijssoort. Tevens zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. 

In onderstaande tabel is het percentage leerlingen aangegeven dat per leerjaar onvertraagd doorstroomt naar het volgende leerjaar in dezelfde opleiding:

  2018-2019   2019-2020   2020-2021   2021-2022   Gemiddeld 
VWO-1    85,6 91,7 90,3 87,0 88,7
VWO-2 88,2 87,6 84,9 89,3 87,5
VWO-3 81,5 84,2 76,0 83,2 81,2
VWO-4 89,8 90,1 80,5 81,7 85,5
VWO-5 85,6 88,6 86,1 87,9 87,1
VWO-6 85,7 95,3 93,6 98,6 93,3

 

Uitstroom

Weinig leerlingen lopen vertraging op en de slagingspercentages zijn goed.

  2016    2017    2018    2019    2020    2021   2022   2023   2024  
College 94 94 93 87 98 93 99 94  99
Landelijk    91 91 92 91 99 94 94 89  -

Examenresultaten per afdeling (in procenten)


Een klein percentage van de leerlingen in de bovenbouw vervolgt de leerweg op de vavo.  

  2019-2020   2020-2021   2021-2022  
VWO-4  0,0 0,0 1,3
VWO-5  0,6 0,6 0,7
VWO-6    1,7 4,5 1,4

Leerlingen in de bovenbouw die hun leerweg vervolgen op de vavo (in procenten)