In-, door- en uitstroom

Instroom

De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11 tot 20 jaar. De leerlingen die instromen zijn veelal afkomstig uit het reguliere onderwijs, waarbij de basispopulatie de komende jaren afneemt.

Aantal
 leerlingen            
11/12 12/13          13/14        14/15          15/16    16/17      17/18
1599      1499 1474 1514 1173           1128        1172

 * Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 incl. Koers

Doorstroom

De doorstroomgegevens van Het College worden vergeleken met de landelijke cijfers. De meest recente kwaliteitskaart is de kwaliteitskaart 2015-2016. In deze tabel wordt per leerjaar aangegeven hoeveel leerlingen onvertraagd doorstromen naar het volgende leerjaar in dezelfde opleiding of een hogere onderwijssoort. De volledige kwaliteitskaart kunt u vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs. 

  College Landelijk
Leerjaar 1 98 99
Leerjaar 2 98 96
VWO-3 88 85
VWO-4 89 86
VWO-5 90 88


Over naar het volgende leerjaar (in procenten)

Uitstroom

Weinig leerlingen lopen vertraging op en de slagingspercentages zijn vergeleken met het landelijk gemiddelde hoog.
 

      2014      2015              2016      2017    
      HAVO  ATH   GYM  HAVO  ATH   GYM        VWO             VWO    
College     92   100    100   92  95    100        94      94    
Landelijk        92     88      88   88  92     92        91       -    

Examenresultaten per afdeling (in procenten)

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!