Huiswerkbegeleiding


Op de hoofdlocatie kun je in het eerste, tweede en derde leerjaar deelnemen aan de huiswerkbegeleiding. Hier kunnen leerlingen onder toezicht anderhalf uur in rust huiswerk maken, toetsen voorbereiden en aan de computer werken. Ze kunnen bovendien vragen stellen aan de toezichthouders om de stof te verduidelijken en zich laten overhoren. Leerlingen kunnen zo na de reguliere schooltijd al heel effectief wat aan hun huis- en leerwerk doen.

Door meerdere keren per week naar de Huiswerkbegeleiding te komen, worden leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd om de te bestuderen stof beter en herhaaldelijk te oefenen en te bestuderen. Het halen van de verschillende proefwerken wordt hierdoor vergemakkelijkt. Bij de huiswerkbegeleiding wordt gewerkt in groepjes van maximaal 15 leerlingen. Aan de deelname aan de huiswerkbegeleiding zijn kosten verbonden.

huiswerkbegeldeiding.jpg


Inschrijven voor huiswerkbegeleiding kan bij: 


HBS Huiswerkbegeleiding

HBS Huiswerkbegeleiding, het voormalige HuiswerkBegeleiding Spijkers, is opgericht in 2003 en heeft locaties in Weert, Roermond, Valkenswaard, Panningen, Helmond en Venlo. Onze visie? Leerlingen tijdelijk op maat begeleiden met hun huiswerk door het bieden van structuur en inhoud om zo tot een maximaal schoolresultaat te komen. Het is bij HBS mogelijk om huiswerk te maken in een prettige omgeving en onder deskundige begeleiding. Wij richten ons op: huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining en basisschoolbegeleiding. De voordelen van HBS zijn: verbeteren van de studieresultaten, verbeteren van studievaardigheden, vergroten van het zelfvertrouwen en het wegnemen van onnodige spanningen tussen ouders en kind die veroorzaakt worden doordat ouders zich zorgen maken om het huiswerk van hun kind. www.hbshuiswerkbegeleiding.nl.

 

Zuid Studiebegeleiding

In samenwerking met Zuid Studiebegeleiding wordt iedere dag huiswerkbegeleiding aangeboden. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring met het geven van begeleiding en bijlessen op verschillende scholen in Limburg. Leerlingen werken na schooltijd in een rustige en motiverende omgeving en zonder afleiding aan hun huis- en leerwerk, in een studieruimte op school. Samen met de getrainde begeleiders worden alle taken gestructureerd en vastgelegd in een planning, waarna de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen gaan en de begeleider vakinhoudelijke uitleg en instructies geeft. Voor meer informatie over Zuid Studiebegeleiding, lestijden, het tarief en aanmelden kijkt u op www.zuidstudiebegeleiding.nl.

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!