Boekenfonds

Boeken worden aan het begin van het schooljaar gratis door het boekenfonds aan de leerlingen ter beschikking gesteld. De boeken blijven eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, moeten alle boeken worden gekaft en wordt op het moment van inschrijving op school een gebruiksovereenkomst/schaderegeling met de ouders gesloten.


Inleveren boeken 

De belangrijkste regels voor het inleveren van de boeken aan het einde van het schooljaar hebben we hier op een rij gezet:

  • Alle boeken worden zonder kaftpapier en onbeschreven ingeleverd.
  • Boete: contant te verrekenen bij het inleveren. Neem minimaal 10 euro mee als je de boeken in komt leveren.
  • Schade boven de 10 euro zal worden verrekend met de eerstvolgende rekening van de school. 
  • Indien je, zonder tegenbericht, niet aanwezig bent op de afgesproken tijd, wordt 5 euro in rekening gebracht.
  • Indien u vragen hebt, kunt u de beheerder van het boekenfonds dhr. Bijlmakers mailen (boekenfonds@college.nl).


    Het inleverschema voor 2020-2021 is hier in te zien. 


Reclameren boekenfonds

In september is er voor de leerlingen altijd een 'reclamatie-dag' waarop er gelegenheid is om te reclameren over de kwaliteit van de boeken die uw kind voor het komende schooljaar heeft ontvangen. Gevraagd wordt om alle op- en aanmerkingen te noteren in de kaft of op de eerste bladzijde van het boek. Het boekenfonds controleert en zet vervolgens een paraaf met een Collegestempel zodat u voor de genoteerde schade gevrijwaard bent wanneer u de boeken weer inlevert.

Alle extra schade wordt natuurlijk wel gewoon aan de leerling berekend wanneer de boeken aan het einde van dit schooljaar weer ingeleverd worden. Meer informatie volgt binnenkort via de website en de monitoren in de school.


Reclametiedagen 2021
Dinsdag 28 en donderdag 30 september 2021 tijdens alle pauzes, in de aula bij 0.06.

 

Boekenlijst

De boekenlijst is bij het Boekenfonds in te zien.

Voor vragen over het boekenpakket kunt u contact opnemen met de beheerders van het boekenfonds:

T. 0495 657 740
E. boekenfonds@college.nl

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!