Boekenfonds

Boeken worden aan het begin van het schooljaar gratis door het boekenfonds aan de leerlingen ter beschikking gesteld. De boeken blijven eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, wordt op het moment van inschrijving op school een gebruiksovereenkomst/schaderegeling met de ouders gesloten.

Inleveren boeken 

De belangrijkste regels voor het inleveren van de boeken aan het einde van het schooljaar hebben we hier nog eens op een rij gezet:

  • Controleer je boeken via de boekenlijst in Magister.
  • Alle boeken worden zonder kaftpapier en onbeschreven ingeleverd.
  • Om oponthoud te voorkomen, is gummen tijdens het inleveren niet toegestaan. Dus thuis gummen!
  • Boete: contant te verrekenen bij het inleveren. Neem dus geld mee als je de boeken in komt leveren.
  • Schade boven de 10 euro zal worden verrekend met de eerstvolgende rekening van de school. 
  • Indien je, zonder tegenbericht, niet aanwezig bent op de afgesproken tijd, wordt 5 euro in rekening gebracht.
  • Indien u vragen hebt, kunt u de beheerder van het boekenfonds dhr. Bijlmakers telefonisch op school hierover benaderen (0495-657740).

Reclameren boekenfonds

Op 14 en 15 september zijn er voor de leerlingen 'reclamatie-dagen' waarop er gelegenheid is om te reclameren over de kwaliteit van de boeken die uw kind voor het komend schooljaar 2017-2018 heeft ontvangen. Gevraagd wordt om alle op- en aanmerkingen te noteren in de kaft of op de eerste bladzijde van het boek. Het boekenfonds controleert en zet vervolgens een paraaf met een dagstempel zodat u voor de genoteerde schade gevrijwaard bent wanneer u de boeken weer inlevert.

Alle extra schade wordt natuurlijk wel gewoon aan de leerling berekend wanneer de boeken aan het einde van dit schooljaar weer ingeleverd worden. Meer informatie volgt binnenkort via de website en de monitoren in de school.

Reclameren kan tijdens alle pauzes, in de aula bij 0.06. 

Boekenlijst in Magister

Leerlingen kunnen hun boekenlijst vinden in Magister 6 onder het kopje boeken/leermiddelen. Daarna helemaal rechts bij weergave ‘alles weergeven’ aanvinken. Ouders loggen in op Magister 5 en hebben deze mogelijkheid helaas niet. Let er hierbij op dat de letter 'h' bij de interne code van een werkboek betekent, dat het werkboek hergebruikt gaat worden! Er mag dus niet in geschreven worden.

Voor vragen en/of opmerkingen over de boeken: boekenfonds@college.nl .
 

Contact

Voor vragen over het boekenpakket kunt u contact opnemen met de beheerder van het boekenfonds:

T. 06 48 5926 71
E. boekenfonds@college.nl

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!