Het College Weert

Het College is opgericht in 1648; meer dan 375 jaar van traditie en goed en resultaatgericht onderwijs. Het College is volop in beweging en de leerling staat hierbij centraal. Op Het College Weert kunnen leerlingen terecht voor atheneum en gymnasium. Ook Koers Onderwijs, een nieuwe vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum, is op Het College gevestigd. Daarnaast biedt de school de leerlingen veel extra uitdagingen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. 

De school is onderdeel van LVO Weert en maakt deel uit van van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. LVO Weert verbindt Het College Weert, BRAVO! College Cranendonck, de Philips van Horne en Het Kwadrant. De scholen hebben een servicepunt dat voor alle vier de scholen op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair werkzaam is. De scholen hebben allen een eigen locatiedirecteur en het BRAVO! College een sectordirecteur. De schoolleiding van Het College bestaat uit de locatiedirectie en teamleiders.

 

Prachtig gebouw

De hoofdlocatie van Het College in Weert heeft begin 2011 de deuren geopend van een prachtig gebouw in de groene en rustige omgeving van sportpark St. Theunis. Licht en transparant; waardoor het gebouw in open relatie met de omgeving staat en het karakter van Het  College als ‘school in het groen’ behouden is.

Naast de rust en de ruimte die de omgeving biedt, zijn er op sportpark St. Theunis adequate sportvoorzieningen zoals een sporthal, hockeyvelden, recreatievelden en een atletiekbaan voor de school beschikbaar. De combinatie van sport en school sluit aan bij het gegeven dat een groot aantal leerlingen aan Het College een carrière als aankomend topsporter combineren met onderwijs.

De komst van het nieuwe schoolgebouw heeft het mogelijk gemaakt onderwijs aan te bieden binnen de eisen van deze tijd. Een grotere variatie in activiteiten vraagt nu eenmaal om een flexibel gebouw. Binnen de lokalen zijn alle voorzieningen voorhanden. Voor speciale vakken zoals gym, handvaardigheid en muziek gaan leerlingen naar aparte specials. De onder- en bovenbouw pauzeren gescheiden van elkaar. Dit zorgt voor rust binnen de school.

 

Missie en kernwaarden

De kernwaarden van de school zijn: vertrouwd, ontdekkend, inspirerend & dichtbij. Het College wil INSPIREREN en uitdagen om doelen en wensen te ONTDEKKEN en te realiseren. Hierbij is de school de gids die begeleidt, de weg wijst én meereist. Om tot een goed resultaat te komen zijn gemotiveerde, enthousiaste medewerkers en scholieren nodig. Dit bereik je door een aanpak die weet te INSPIREREN en door DICHTBIJ de mensen te staan. Daadwerkelijk luisteren naar wensen en behoeften en deze in een VERTROUWDE omgeving vertalen naar concrete producten en faciliteiten die op een ONTDEKKENDE wijze worden aangeboden.

 

We zijn ons ervan bewust dat we werken met unieke en talentvolle leerlingen die in staat zijn om samen met ons een eigen leerweg uit te stippelen. Wij dagen deze leerlingen uit om vanuit een kritische houding zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige en onderzoekende persoonlijkheden.