Dyslexie


Dyslectici hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen. Ook hebben zij moeite met het leren lezen en spellen in de moderne vreemde talen. Als er sprake is van dyslexie, dan is hulp van buiten en blijvende aandacht binnen de school noodzakelijk.

Leerlingen komen op de dyslexielijst als ze:

  • Beschikken over een (definitieve of tijdelijke) dyslexieverklaring.
  • Op de wachtlijst staan voor psychologisch onderzoek.
  • Om andere redenen recht hebben op de faciliteiten.


Compenserende maatregelen zijn:

  • Vergroting van de toetsen
  • Extra tijd voor toetsen
  • Een apart dyslexielokaal tijdens de toetsweken

Om alles in goede banen te leiden, beschikken beide vestigingen over een dyslexiecoördinator en een algemeen dyslexieprotocol.

Dyslexieprotocol

 

Dyslexiecoördinator Het College Weert: mevrouw Paulussen (i.paulussen@stichtinglvo.nl),