Profielkeuze

Op het atheneum en gymnasium maken leerlingen hun eerste keuze richting beroepskeuze in het derde leerjaar. Dat jaar staat voor een groot deel in het teken van de profielkeuze. Uiteindelijk maken alle leerlingen na het derde jaar een keuze voor een profiel.


1. Cultuur & Maatschappij

 • Voor leerlingen die goed zijn in talen en maatschappijvakken.
 • Voor leerlingen die creatief zijn, interesse hebben voor mensen, menselijk gedrag en alles wat er in de maatschappij gebeurt of die mensen iets willen leren.
 • Leerlingen die bij de overheid willen werken, in de kunstwereld of in de mediawereld.


2. Economie & Maatschappij

 • Voor leerlingen die goed zijn in rekenen en economische vakken (economie en bedrijfseconomie).
 • Voor leerlingen die graag werken met getallen en/of business.
 • Voor leerlingen die verder willen in het bedrijfsleven/management.


3. Natuur & Gezondheid

 • Leerlingen die goed zijn in (na/ak), sk – wi (A/B) en bi.
 • Leerlingen die interesse hebben voor het menselijk lichaam en de natuur, biologie in het algemeen.
 • Leerlingen die verder willen in de bio/medische sector, voedingssector, onderzoek


4. Natuur & Techniek

 • Leerlingen die goed zijn in de exacte vakken (wi, na, sk).
 • Leerlingen die graag met formules en toepassingen daarvan werken.
 • Leerlingen die later verder willen in de techniek of bèta studies.


Naast het profiel kiezen de leerlingen één profielkeuzevak en één examenkeuzevak. Dit aanbod verschilt per school en soms kunnen vakken alleen worden aangeboden als er voldoende aanmeldingen voor zijn. In sommige gevallen betekent de keuze voor een bepaald keuzevak dat feitelijk twee profielen gevolgd worden. Op het diploma worden dan beide profielen vermeld. 

Tijdens de algemene ouderavond zijn leerlingen en ouders geïnformeerd over de verschillende keuzes en mogelijkheden. De informatie is hier na te lezen:

Voorlichting profielkeuze atheneum/gymnasiumProfielkeuzeformulieren

Onderstaand de profielkeuzeformulieren: