Intern ondersteuningsteam


Naast het mentorenteam beschikt de school over het Intern ondersteuningsteam (IOT). Het intern ondersteuningsteam (IOT) bestaat uit de voorzitter, ondersteuningscoördinatoren en ambulant begeleiders. Het intern ondersteuningsteam werkt daarnaast samen met contactpersonen van externe instanties, zoals de GGD, het CJG, leerplicht en het samenwerkingsverband. In het IOT wordt extra en/of intensieve ondersteuning besproken die de leerling nodig heeft.


Zorgcoördinator


Ondersteuningscoördinatoren