Tweetalig Onderwijs (TTO)

Ga je naar het atheneum of gymnasium, dan kun je kiezen voor het Tweetalig Onderwijs. Tweetalig onderwijs is onderwijs dat voor een aantal vakken in het Nederlands en voor een aantal vakken in het Engels gegeven wordt. In de onderbouw gaat het om de vakken aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, internationaal burgerschap, lichamelijke opvoeding, muziek, natuurkunde, Onderzoeken & Ontwerpen, scheikunde, tekenen, wetenschaporiëntatie en wiskunde. Engels is de voertaal bij deze vakken. Hierdoor leer je de taal snel en goed.

Tweetalig Onderwijs gaat echter veel verder dan het leren van de Engelse taal. Tweetalig onderwijs betekent ook veel aandacht voor internationalisering. TTO creëert leerlingen die zelfstandig en zelfbewust hun mannetje staan in deze maatschappij en die uitdagingen weten aan te pakken. Een echte TTO-leerling is geïnteresseerd in de wereld om zich heen, in de ruimste zin van het woord, en doet ervaring op buiten de grenzen. Bij de tweetalige stroom hoort dan ook een internationaal buitenlesprogramma.

Wil je meer informatie? Bezoek dan eens de website van het Tweetalig Onderwijs. 

Website TTO

 

Online voorlichting Tweetalig Onderwijs

Op dinsdag 26 januari 2021 hebben we een online voorlichting van het Tweetalig Onderwijs gegeven via MS Teams. Heb je deze informatie avond gemist of wil je de informatie nog eens rustig nalezen? Dat kan! De presentatie is hier in te zien.


Q&A
Alle vragen en antwoorden die deze avond voorbij zijn gekomen, hebben we op een rijtje gezet in een zgn. Q&A-lijst (Questions en Answers). Dan kunnen jullie de meest gestelde vragen en antwoorden nog eens rustig doornemen.


Vragen?
Heb je toch nog een vraag die niet beantwoord is? Neem dan contact op met mw. Neijnens of dhr. Van Rooijen

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!