Aanmelden als nieuwe leerling

In de komende weken zullen jullie een belangrijke stap zetten: de keuze voor een school voor het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school, een nieuwe leeromgeving, nieuwe vrienden, een spannende stap! Hebben jullie al een keuze gemaakt? Op Het College ben je van harte welkom!


Aanmelden

Op maandag 7 maart en dinsdag 8 maart 2022 kom je met je ouder(s)/verzorger(s) naar Het College om je aan te melden voor het komende schooljaar. Aanmelden kan tussen 19.00 en 21.00 uur. Tijdens de aanmelding kun je aangeven bij wie je graag in de klas wilt komen. Wij proberen hier bij de indeling van de klassen zoveel als mogelijk rekening mee te houden.

Benodigde documenten voor de aanmelding:

  • Adviesformulier van de basisschool (i.v.m. leerlingcode).
  • Burger Service Nummer van de leerling.
  • Bij voorkeur het al ingevulde aanmeld- en toestemmingsformulier (volgt t.z.t.)

Het downloaden en thuis invullen van het aanmeld- en toestemmingsformulier zorgt voor een snellere doorstroom tijdens het aanmelden. Lukt het niet om het aanmeld- en toestemmingsformulier thuis uit te printen? Dan helpen onze docenten jullie op de aanmeldavond zelf met het invullen van het aanmeldingsformulier.

Leerlingen van Koers schrijven bovendien nog een motivatiebrief. Meer informatie hierover staat vermeld op de aanmeldpagina van Koers. Uiteraard kun je ook bij het digitaal aanmelden aangeven bij welke drie leerlingen je graag in de klas wilt komen. Wij proberen hier bij de indeling van de klassen zoveel als mogelijk rekening mee te houden.


Aanmelden op Het College met havo/vwo-advies

Leerlingen die een havo-vwo advies krijgen, kunnen zich zowel op de Philips van Horne als op Het College aanmelden. Leerlingen en ouders maken in geval van een havo-vwo advies zelf de keuze welke school het beste bij de leerling past. De intentie is om uiterlijk na leerjaar 2 in beeld te hebben welk niveau het beste bij de leerling past. (Vak)docenten, mentoren, leerlingen en ouders/verzorgers volgen de eerste twee jaar gezamenlijk een proces dat er op gericht is elke leerling een passende en perspectiefrijke plek in het vervolg van het onderwijs te geven. Het streven is om alle leerlingen in het derde leerjaar op het niveau te hebben waar eindexamen in zal worden gedaan. Dat is belangrijk omdat de leerlingen in dat jaar hun profielkeuze maken.

Op Het College worden leerlingen met een havo/vwo-advies in een atheneumklas geplaatst. Hier wordt op vwo-niveau lesgegeven. Het streven is immers dat een leerling, met de juiste begeleiding, zijn of haar schoolloopbaan op Het College als vwo-leerling kan vervolgen.

Voor vragen over de aanmelding of specifieke vragen over het onderwijs op Het College kan contact opgenomen worden met Sascha Engbersen (s.engbersen@stichtinglvo.nl). Ook leerlingen met een havo-vwo advies die willen kiezen voor het Tweetalig Onderwijs kunnen vóór de aanmelding contact met haar opnemen.


En daarna?

Alle nieuwe brugklasleerlingen maken op maandag 13 of dinsdag 14 juni 2022 kennis met hun mentor en medeleerlingen. De coronamaatregelen laten het gelukkig toe om jullie eindelijk eens jullie toekomstige school te laten zien! Je ontvangt eind mei een brief met uitnodiging voor de kennismakingsavond. Op de envelop (adressticker) staat vermeld in welke klas je bent ingedeeld. 

We starten het schooljaar vervolgens met twee introductiedagen. Tijdens deze dagen leer je de klas en je mentor beter kennen. Ook wordt je heel goed voorbereid op de eerste echte schooldag.


Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over het aanmelden, neem dan contact op met dhr. Bevort, assistent teamleider leerjaar 1 en 2 (d.bevort@stichtinglvo.nl).

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!