Aanmelden als nieuwe leerling

In de komende weken zullen jullie een belangrijke stap zetten: de keuze voor een school voor het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school, een nieuwe leeromgeving, nieuwe vrienden, een spannende stap! Hebben jullie al een keuze gemaakt? Op Het College kun je terecht voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, oftewel atheneum en gymnasium. Je bent van harte welkom! 

Aanmeldprocedure/toelatingsbeleid

Aanmelden op Het College kan met een havo/vwo- of vwo-advies. Het advies van de basisschool is hierbij bindend. Aanmelden voor het onderwijsconcept Koers kan met een mavo-, havo- of vwo-advies. Leerlingen die zich aanmelden voor Koers schrijven bovendien een motivatiebrief. Bij Koers wordt er een maximum aantal leerlingen toegelaten. Het aantal leerlingen dat in kan stromen is gelijk aan het aantal leerlingen dat uitstroomt.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt in een vroeg stadium bekeken of de school deze ondersteuning kan bieden. Welke ondersteuning we kunnen bieden, staat omschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.

Leerlingen die zich vanuit het buitenland aanmelden, dienen een instroomonderzoek te laten afnemen bij Profiel ASL. Een instroomonderzoek is bedoeld voor leerlingen die momenteel in het buitenland naar school gaan, maar willen instromen in het Nederlands onderwijs. Het vindt plaats om te bepalen in welk niveau en leerjaar de leerling het beste lijkt te kunnen instromen. Het niveau dat voortkomt uit dit onderzoek wordt door de school overgenomen.

Mocht een leerling niet geplaatst kunnen worden, dan krijgen de ouders/verzorgers hiervan schriftelijk bericht. Zij hebben de mogelijkheid om binnen zes weken bij het college van bestuur bezwaar te maken tegen deze uitspraak.


Aanmelden

Digitaal aanmelden kan via het online aanmeldformulier van maandag 25 maart (09.00 uur) tot en met vrijdag 29 maart (23.59 uur) 2024

Tijdens de aanmelding kun je aangeven bij wie je graag in de klas wilt komen. Wij proberen hier bij de indeling van de klassen zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Je kunt je gewoon thuis aanmelden. Heb je echter hulp nodig bij het digitaal inschrijven of heb je inhoudelijke vragen over de aanmelding? Dan is het ook mogelijk om je op onze locatie in te schrijven. Een team van medewerkers staat op maandag 25 en dinsdag 26 maart van 19:00 tot 21:00 uur voor jullie klaar om de aanmelding gezamenlijk in orde te maken.

Benodigde documenten voor de aanmelding:

  • Adviesformulier van de basisschool (i.v.m. unieke code).
  • Burger Service Nummer van de leerling.

Leerlingen die zich in willen schrijven en die geen Burger Service Nummer hebben, zoals leerlingen uit België, worden sowieso op locatie verwacht. Voor online aanmelding is namelijk een BSN-nummer noodzakelijk.


Inschrijftermijn voorbij?
Is de inschrijftermijn voorbij maar wil je je alsnog op Het College aanmelden? Neem dan contact op met:


Motivatiebrief Koers
Leerlingen van Koers vullen bovendien nog een online motivatieformulier in. Meer informatie hierover staat vermeld op de aanmeldpagina van Koers


Aanmelden op Het College met havo/vwo-advies

Leerlingen die een havo-vwo advies krijgen, kunnen zich zowel op de Philips van Horne als op Het College aanmelden. Leerlingen en ouders maken in geval van een havo-vwo advies zelf de keuze welke school het beste bij de leerling past. De intentie is om uiterlijk na leerjaar 2 in beeld te hebben welk niveau het beste bij de leerling past. (Vak)docenten, mentoren, leerlingen en ouders/verzorgers volgen de eerste twee jaar gezamenlijk een proces dat er op gericht is elke leerling een passende en perspectiefrijke plek in het vervolg van het onderwijs te geven. Het streven is om alle leerlingen in het derde leerjaar op het niveau te hebben waar eindexamen in zal worden gedaan. Dat is belangrijk omdat de leerlingen in dat jaar hun profielkeuze maken.

Op Het College worden leerlingen met een havo/vwo-advies in een atheneumklas geplaatst. Hier wordt op vwo-niveau lesgegeven. Het streven is immers dat een leerling, met de juiste begeleiding, zijn of haar schoolloopbaan op Het College als vwo-leerling kan vervolgen.

Voor vragen over de aanmelding of specifieke vragen over het onderwijs op Het College kan contact opgenomen worden met Sascha Engbersen (s.engbersen@stichtinglvo.nl). 


En daarna?

Alle nieuwe brugklasleerlingen maken op maandag 3 of dinsdag 4 juni 2024 kennis met hun mentor/coach en medeleerlingen. Je ontvangt eind mei een brief met uitnodiging voor de kennismakingsavond waarvoor ook jouw ouders zijn uitgenodigd. Op de envelop (adressticker) staat vermeld in welke klas je bent ingedeeld. 

We starten het schooljaar vervolgens met twee introductiedagen. Tijdens deze dagen leer je de klas en je mentor/coach beter kennen. Ook wordt je heel goed voorbereid op de eerste echte schooldag.


Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over het aanmelden, neem dan contact op met mevrouw Stienen, assistent teamleider leerjaar 1 en 2 (c.stienen@stichtinglvo.nl).

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!