Tweetalig Onderwijs (TTO)

Wat is het unieke karakter van TTO?

tto_logo_website.jpg

Het TTO, tweetalig onderwijs, levert leerlingen af die zich thuis voelen in de wereld. Ze bewegen zich gemakkelijk in een interculturele en/of internationale context, zowel dicht bij huis als verder weg. Ze spreken uitstekend Engels en kunnen daarin vrijwel net zo goed communiceren als in hun moedertaal. De leerlingen zijn betrokken bij de wereld en nemen  verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen daarin. Ze zijn zich bewust van andere opvattingen en culturen, en ze staan ervoor open. Ze gaan actief op zoek naar verschillende perspectieven op maatschappelijke vraagstukken, kunnen erop reflecteren en ervan leren (cognitieve flexibiliteit).

 

Waarom TTO kiezen?

Het profiel is van belang vanwege de toegenomen onderlinge afhankelijkheid in de wereld. Een oorlogssituatie of een klimaatprobleem elders in de wereld heeft vroeg of laat gevolgen voor Nederland. Onze samenleving internationaliseert, terwijl tegelijkertijd een trend van regionalisering (en een focus op Nederlanderschap) zichtbaar is. TTO helpt leerlingen zich open te stellen voor andere culturen, gebruiken en religies, zowel dicht bij huis als verder weg. Deze Nederlandse openheid is onderdeel van onze eigen cultuur en heeft er mede voor gezorgd dat we een relatief sterke economische positie hebben in de wereld. TTO koestert deze openheid ook als een manier om bruggen te slaan tussen mensen van verschillende komaf.

Er is ook een praktisch belang. Leerlingen hebben veel profijt van TTO bij de start van een vervolgopleiding. Hun uitsteken-de beheersing van het Engels, hun (al) sterk ontwikkelde academische vaardigheden én hun zelfvertrouwen maken de overgang soepeler en daarmee meestal succesvoller.

Het TTO onderwijs bestaat uit drie pijlers die op elkaar inwerken en elkaar versterken in een groeiproces: taalvaardigheid, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling.Op Het College

Op Het College is TTO een aparte leerstroom in het Engels van VWO-1 t/m VWO-3, vervolgens krijgen deze leerlingen in de bovenbouw een versterkte vorm van Engels aangeboden middels het Cambridge-traject in de lessen Engels. In de onderbouw wordt meer dan de helft van de vakken in het Engels aangeboden. In deze Engelstalige lessen wordt Engelstalig materiaal gebruikt, spreekt de docent alleen maar Engels en ook de leerling spreekt Engels tegen de docent en klasgenoten. De school zet zeer sterk in op het actief bezig zijn met de taal. Op deze manier wordt iedereen de taal snel meester. Aan het einde van de onderbouw doen de TTO-leerlingen een Anglia examen. In de bovenbouw volgen de leerlingen het Cambridge AS- en A- level English Language programma . Verder blijkt uit onderzoek dat TTO leerlingen over het algemeen het reguliere VWO-diploma behalen met hogere cijfers dan hun medestudenten.


Internationalisering

TTO houdt niet op bij alleen maar lessen in het Engels volgen. Binnen de lessen wordt namelijk ook veel aandacht besteed aan kennis van Europa en de rest van de wereld. In de onderbouw zijn er verschillende activiteiten en workshops. Daarnaast is er ook een uitwisseling en een buitenlandse reis. Deze reis vindt plaats in leerjaar 3. Hierbij maken leerlingen kennis met de cultuur, de geschiedenis en het onderwijs van het betreffende land. Ze gaan nieuwe contacten aan en ze werken samen met hun buitenlandse leeftijdsgenoten. De school besteedt veel aandacht aan CV-waardige activiteiten binnen het TTO-programma.

Wie doet mee?

Het TTO-onderwijs biedt leerlingen een extra uitdaging. Om de juiste leerlingen op de juiste plek te krijgen, zijn wij op zoek naar leerlingen die:

  • Open staan voor een actieve participatie in de wereld (regionaal/nationaal/internationaal).
  • Een sterk taalgevoel hebben.
  • Graag samen met anderen aan hun Engelse taalvaardigheid werken.
  • Extra tijd kunnen en willen investeren in hun studie.
  • Een eenduidig vwo-advies hebben.


De TTO-docenten zijn allemaal gecertificeerd om les te geven in het Engels. Jaarlijkse scholing zorgt ervoor dat hun kennis up-to-date blijft en hun ervaring groeit. De aanwezigheid van native speakers bevordert de ontwikkeling van het niveau van Engels van zowel leerlingen als docenten. Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces, nemen verantwoordelijkheid en voelen zich betrokken bij het TTO-onderwijs.


Download hier de folder Tweetalig OnderwijsVoor informatie over het Tweetalig Onderwijs kan contact worden opgenomen met de TTO-coördinatoren dhr. Hertogs en dhr. Reijven.