Nieuws

Weert gaat naar Togo! Ga je mee?

In juli 2020 gaat er een groep leerlingen namens Stichting Global Exploration voor drie weken naar het prachtige Togo.
Keulen: excursie tekenen

Keulen: excursie tekenen

Op dinsdag 10 september jl. brachten de bovenbouw leerlingen van het cluster tekenen een bezoek aan Keulen. Hier bezochten ze het ...
Geslaagde voorlichting studiekeuzeproces

Geslaagde voorlichting studiekeuzeproces

De voorlichtingsavond studiekeuzeproces met Hermien Miltenburg op dinsdag 10 september jl. was geslaagd. Meer dan 130 ouders en le...
Aanpassing jaaroverzicht verkort lesrooster

Aanpassing jaaroverzicht verkort lesrooster

Ook dit schooljaar volgen onze leerlingen op enkele dagen een verkort lesrooster van 60 minuten. Dit in verband met vergaderingen,...
Uitreiken toetspapier

Uitreiken toetspapier

Afgelopen schooljaar zijn we in de bovenbouw gestart met een nieuwe procedure voor het uitdelen van het toetspapier tijdens de toe...
Inloggegevens Somtoday

Inloggegevens Somtoday

Somtoday is vanaf heden ons nieuwe Leerling Administratie Systeem. Het voorziet ouders en leerlingen van informatie over onder and...
Kick-off Technasium leerjaar 2

Kick-off Technasium leerjaar 2

Vrijdag 6 september waren onze tweedejaars leerlingen O&O (het vak Onderzoeken & Ontwerpen) te gast bij een nieuwe opdrachtgever: ...
Eerste editie schoolkrant

Eerste editie schoolkrant

Hadden jullie ook behoefte aan een gezamenlijk punt van informatie en weetjes, wedstrijdjes en oproepjes? Wij wel! En daarom hebbe...
Alicia Bocken Nederlands kampioen

Alicia Bocken Nederlands kampioen

Onze topsportster Alicia Bocken uit klas A2F is afgelopen week met haar pony Arkan Nederlands Kampioen paardrijden (springen) gewo...
Uitreiking Goethe-certificaten

Uitreiking Goethe-certificaten

Gedurende het schooljaar 2018-2019 is er op Het College gewerkt aan het zgn. Goethe-project, waarbij leerlingen de gelegenheid kri...
Marit Arts wil de top halen

Marit Arts wil de top halen

Onlangs verscheen in de media een leuk artikel over onze LOOT-leerlinge Marit Arts uit VWO-5. Bij aanvang van dit schooljaar leerl...
Reminder: verkeerscontroles

Reminder: verkeerscontroles

De afgelopen weken hebben VVN Weert, de politie en BOA’s controles uitgevoerd op de promenades in de binnenstad van Weert. Het cen...
Somtoday

Somtoday

Somtoday is vanaf heden ons nieuwe Leerling Administratie Systeem. Leerlingen kunnen inmiddels inloggen in Somtoday. Ouders ontvan...
Expositie tekenen

Expositie tekenen

In het kader van de kunstroute Mooi Rooj exposeerden examenkandidaten van het cluster tekenen 2018-2019 zondag 25 augustus jl. in ...
Bevorderingscriteria

Bevorderingscriteria

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn de bevorderingscriteria van Het College herzien. De regels van bevordering geven aan ...
Phishingmail

Phishingmail

Onlangs is duidelijk geworden dat vijf medewerkers van LVO (Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs) het slachtoffer zijn geworden...

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!