Gymnasium                             

Het Gymnasium heeft een heel eigen dynamiek die, meer dan andere VWO-opleidingen, gericht is op de algemene vorming en tevens meer verdieping biedt. Het onderwijs op het gymnasium wordt gegeven vanuit een academisch perspectief, waarbij je problemen op een intelligente en creatieve manier leert op te lossen. Vanaf de eerste dag kijken we met jou over de grenzen van afzonderlijke vakken. 


Meer dan Grieks en Latijn

Op het Gymnasium volg je de vakken Latijn en Grieks en daarnaast nemen we je mee naar de wondere wereld van kunst, cultuur en wetenschap uit de Klassieke Oudheid. Maar het Gymnasium biedt meer. Zo is er veel ruimte voor het werken in je eigen tempo. Je kunt sneller door de lesstof gaan en als je meer wilt en kunt, dan heb je de mogelijkheid om onder lestijd extra modules te volgen: de plusprogramma's.  

 


Wetenschapsoriëntatie (WON, Wetenschaps Oriëntatie Nederland)

Op het Gymnasium volg je ook wetenschapsoriëntatie. Dit vak is erop gericht om leerlingen in een vroeg stadium actief kennis te laten maken met de praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Deze praktijk betreft niet alleen de exacte vakken, maar juist ook de zgn. alfa- en gammawetenschappen. Het doel hierbij is dat je bekend raakt met het ontstaan van kennis en wetenschap, maar ook dat je een onderzoeksgerichte houding aanleert. (Hoog)begaafd

Veel van de leerlingen die tot het Gymnasium worden toegelaten, zijn hoog- of meer begaafd. Aan het begin van het schooljaar wordt alle leerlingen een screening aangeboden. Dat is een breed onderzoek naar intelligentie, prestatiemotivatie, leerstrategieën en sociaal welbevinden. Als je hoog- of meerbegaafd blijkt te zijn, dan zijn er extra programma's en faciliteiten op school om jou extra uit te dagen. Iets voor jou?

Van Gymnasiumleerlingen verwachten we een actieve, nieuwsgierige en kritische instelling. Dus ben jij het type dat altijd het naadje van de kous wil weten? Wil jij ook altijd het onderste uit de kan halen? Dan is het Gymnasium echt iets voor jou. Kiezen voor het Gymnasium doe je principe voor minimaal drie jaar. Voorwaarde voor toelating tot het gymnasium is een eenduidig vwo-advies.

Download hier de folder Gymnasium


Het College biedt zowel het Gymnasium als het Tweetalig Gymnasium aan. Voor vragen over het Gymnasium kan contact op worden genomen met de teamleider leerjaar 1 en 2, mevrouw Engbersen.
  

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!