Gymnasium                             

Het Gymnasium heeft een heel eigen dynamiek die, meer dan andere VWO-opleidingen, gericht is op de algemene vorming en tevens meer verdieping biedt. Het onderwijs op het gymnasium wordt gegeven vanuit een academisch perspectief, waarbij je problemen op een intelligente en creatieve manier leert op te lossen. Vanaf de eerste dag kijken we met jou over de grenzen van afzonderlijke vakken. 

Op het gymnasium maken de leerlingen kennis met de wereld van de Grieken en de Romeinen, die aan de basis staan van onze West-Europese cultuur. Het vak Grieks dompelt de leerlingen onder in de wondere wereld van de mythologie, bevolkt door Titanen, Olympische goden, halfgoden en helden. Daarnaast gaan we aan de slag met het Griekse alfabet, krijgen we de Griekse grammatica onder de knie en lezen we in de bovenbouw de bronteksten waar het allemaal om gaat.

Via de Romeinen kwam de Griekse cultuur in onze contreien terecht, waar Julius Caesar in de eerste eeuw v.Chr. met zijn legioenen huishield. Daarna brak de periode van de Pax Romana aan, waarbij we leren over goede, maar ook knotsgekke keizers. Dit gaat hand in hand met het leren van Latijn, de internationale wetenschappelijke voertaal tot de 17e eeuw en de basis van veel Europese talen. Zelfs het Engels is met 40% van zijn idioom schatplichtig aan de Romeinen!

Daarnaast vormen de klassieke talen een goede basis voor tekstanalyse, probleemoplossend denken en beheersing van Nederlandse, Franse en Duitse grammatica. Het verschil met het atheneum bestaat uit de vakken Latijn en Grieks en het aparte vak Onderzoek. Leerlingen die nog een extra uitdaging zoeken, kunnen het gymnasium volgen in combinatie met het Tweetalig Onderwijs (TTO).

 

Onderzoeken

Op het Gymnasium volg je in de onderbouw, naast de vakken Latijn en Grieks, ook het vak 'Onderzoeken'. Dit vak is de gymnasiumleerlingen op het lijf geschreven: zelf echt wetenschappelijk onderzoek doen in kleine groepjes met erg veel zelfstandigheid en goed plannen. Bij het vak Onderzoeken gaan leerlingen aan de slag met STEAM-modules, 21e-eeuwse vaardigheden, de 17 werelddoelen en challenges. Het STEAM-onderwijs is bedoeld om bij leerlingen 'wetenschappelijke denkwijzen en vaardigheden te ontwikkelen'.


(Hoog)begaafd

Veel van de leerlingen die tot het Gymnasium worden toegelaten, zijn hoog- of meer begaafd. Aan het begin van het schooljaar wordt alle leerlingen een screening aangeboden. Dat is een breed onderzoek naar intelligentie, prestatiemotivatie, leerstrategieën en sociaal welbevinden. Als je hoog- of meerbegaafd blijkt te zijn, dan zijn er extra programma's en faciliteiten op school om jou extra uit te dagen. Iets voor jou?

Van Gymnasiumleerlingen verwachten we een actieve, nieuwsgierige en kritische instelling. Dus ben jij het type dat altijd het naadje van de kous wil weten? Wil jij ook altijd het onderste uit de kan halen? Dan is het Gymnasium echt iets voor jou. Kiezen voor het Gymnasium doe je principe voor minimaal drie jaar. Voorwaarde voor toelating tot het gymnasium is een eenduidig vwo-advies.

Download hier de folder Gymnasium


Het College biedt zowel het Gymnasium als het Tweetalig Gymnasium aan. Voor vragen over het Gymnasium kan contact op worden genomen met de teamleider leerjaar 1 en 2, mevrouw Engbersen.