Begaafdheidsprofiel

Het College is een begaafdheidsprofielschool (BPS). Dat betekent dat de school zo breed mogelijk onderwijs en begeleiding op maat biedt aan excellerende en onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen. De school maakt onderdeel uit van het landelijk dekkend netwerk Vereniging BPS. In Limburg voeren vier scholen de status begaafdheidsprofielschool, waarmee Het College deel uitmaakt van een regionaal netwerk.


Lust of last?

De problematiek, maar vooral ook de mogelijkheden van leerlingen met een meer dan gemiddelde begaafdheid worden steeds meer bekend en gelukkig ook steeds meer erkend. Veel leerlingen die de basisschool zonder enige moeite hebben doorlopen of zich daar zelfs regelmatig verveeld hebben, komen op de middelbare school vaak in contact met hun eigen beperkingen. Als je nooit hebt hoeven leren, kan het namelijk moeilijk zijn om dat alsnog te gaan doen wanneer het op de middelbare school ineens wél nodig is. Ook kan het zijn dat je je juist verveelt op school en dat je graag meer wilt doen. 


Eigen loopbaan

Het College biedt je de kans om op een veilige manier aan je talenten te werken. Soms betekent dat, dat je een andere weg bewandelt dan gebruikelijk is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de verplichte lesstof in minder lestijd eigen te maken, waardoor er tijd over blijft om verrijkingsmodules te volgen in het zgn. Plustraject. Je werkt dan onder lestijd aan een eigen project. Ook kan een leerling (met name in de bovenbouw) verrijkende activiteiten doen buiten school (b.v. aan Maastricht University). Ook kan een leerling (met name in de bovenbouw) verrijkende activiteiten doen buiten school (b.v. aan Maastricht University) of deelnemen aan online internationale masterclasses.

Je krijgt een eigen traject op maat, waarmee je (in overleg met tutor en vakdocent) voor een belangrijk deel invloed uitoefent op je eigen schoolloopbaan. Niet alleen (hoog)begaafde leerlingen doen dat, maar ook leerlingen die goed zijn in bijvoorbeeld sport, een taal of muziek. Zo valt het niet op wanneer jij iets extra’s doet en kun je je specifieke talenten uitbuiten. 


Screening

Aan het begin van het schooljaar worden alle brugklasleerlingen gescreend. Blijkt daaruit dat jij wel een extra uitdaging aankunt, dan bieden wij jou die mogelijkheid. Leerlingen met leer- en motivatieproblemen kunnen een traject ‘Effectief Leren’ aangeboden krijgen. Het komt bij bovengemiddeld intelligente leerlingen bovendien nogal eens voor dat hun hogere controlefuncties in de hersenen door gebrek aan oefening en training minder ontwikkeld zijn. Het Begaafdheidsprofiel kan een rol spelen in het begrijpen en versterken van deze executieve vaardigheden. Dat kan zowel op individuele basis als in groepsverband.

De (hoog)begaafde leerlingen krijgen een tutor toegewezen die hen begeleidt in hun eigen traject. Daarnaast creëren we ruimte voor de HB- en Plusleerlingen om elkaar te ontmoeten bij gezamenlijke activiteiten. 

foto_hb.jpg


Aanspreekpunt

Voor ouders/verzorgers van begaafde kinderen is de mentor samen met de tutor hét centrale aanspreekpunt. Zij zijn de vaste begeleiders. De coördinator overziet alles wat er op het gebied van begaafdheid gebeurt op school.


Download hier de folder begaafdheidsprofiel


Voor vragen over het begaafdheidsprofiel kan contact op worden genomen met de coördinatoren begaafdheidsprofiel, mw. Van Hertum en dhr. Salemans.