Begaafdheidsprofiel

Het College is een begaafdheidsprofielschool. Dat betekent dat de school zo breed mogelijk onderwijs en begeleiding op maat biedt aan excellerende en onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen. De school maakt hiermee onderdeel uit van een landelijk dekkend netwerk. In Limburg voeren drie scholen de status begaafdheidsprofielschool, waarmee Het College deel uitmaakt van een regionaal netwerk.


Lust of last?

De problematiek, maar vooral ook de mogelijkheden van leerlingen met een meer dan gemiddelde begaafdheid worden steeds meer bekend en gelukkig ook steeds meer erkend. Veel leerlingen die de basisschool zonder enige moeite hebben doorlopen of zich daar zelfs regelmatig verveeld hebben, komen op de middelbare school vaak in contact met hun eigen beperkingen. Als je nooit hebt hoeven leren, kan het namelijk moeilijk zijn om dat alsnog te gaan doen wanneer het op de middelbare school ineens wél nodig is. Ook kan het zijn dat je je juist verveelt op school en dat je graag meer wilt doen. 


Eigen loopbaan

Het College biedt je de kans om op een veilige manier aan je talenten te werken. Soms betekent dat, dat je een andere weg bewandelt dan gebruikelijk is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de verplichte lesstof in minder lessen eigen te maken, waardoor er tijd over blijft om verrijkingsmodules te volgen in het zgn. Plustraject. Je werkt dan onder lestijd aan een eigen project. Ook kan een leerling (met name in de bovenbouw) verrijkende activiteiten doen buiten school (b.v. aan Maastricht University). Je krijgt een eigen traject op maat, waarmee je (in overleg met tutor en vakdocent) voor een belangrijk deel invloed uitoefent op je eigen schoolloopbaan. Niet alleen (hoog)begaafde leerlingen doen dat, maar ook leerlingen die goed zijn in bijvoorbeeld sport, een taal of muziek. Zo valt het niet op wanneer jij iets extra’s doet en kun je je specifieke talenten uitbuiten. Leerlingen met leer- en motivatieproblemen kunnen een traject 'Leren leren' aangeboden krijgen.


Screening

Aan het begin van het schooljaar worden alle brugklasleerlingen gescreend. Blijkt daaruit dat jij wel een extra uitdaging aankunt, dan bieden wij jou die mogelijkheid. Als je hoogbegaafd bent en je kunt wel wat extra begeleiding gebruiken, dan krijg je een tutor toegewezen die jou begeleidt in jouw eigen traject. Hij/zij kan je bijvoorbeeld helpen bij jouw manier van leren en werken. 

Begin oktober 2020 hebben de eerstejaars leerlingen de Groepsscreening gemaakt van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO). De resultaten van de screening zijn inmiddels door het Begaafdheidsprofiel besproken met de mentor van uw zoon/dochter. Lees hier de brief voor meer informatie over het verdere traject. 

 

foto_hb.jpg


Aanspreekpunt

Voor ouders/verzorgers van begaafde kinderen is de mentor samen met de tutor hét centrale aanspreekpunt. Zij zijn de vaste begeleiders. De coördinator overziet alles wat er op het gebied van begaafdheid gebeurt op school.


Leerlingenconferentie hoogbegaafde leerlingen


Onder normale omstandigheden organiseert de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen in samenwerking met de Universiteit Utrecht en BrightLights in het najaar een leerlingenconferentie voor hoogbegaafde leerlingen in Utrecht. Leerlingen van klas 2 tot en met klas 6 die actief zijn binnen het begaafdheidsprofiel nemen ieder jaar enthousiast deel!  

Gezien de omstandigheden en de onzekerheden is besloten de conferentie van 2020 niet door te laten gaan. Dat vinden we natuurlijk heel erg jammer. Er is gekeken of de conferentie online zou kunnen plaatsvinden, maar ook dat is helaas nu geen optie; een van de belangrijkste onderdelen is namelijk de interactie met professoren en andere leerlingen en studenten. De volgende editie vindt (hopelijk) plaats in het najaar van 2021.


Download hier de folder begaafdheidsprofiel


Voor vragen over het begaafdheidsprofiel kan contact op worden genomen met de coördinatoren begaafdheidsprofiel, mw. Van Hertum en dhr. Salemans.  

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!