Topsport Talentschool

Het College is een 'Topsport talentschool', een school die speciale begeleiding biedt voor toptalenten op het gebied van sport. Het College motiveert en stimuleert topsporters door ze aangepast onderwijs te bieden, waardoor ze hun studie en topsport kunnen combineren. Het College vorm één van de dertig Topsport-scholen in Nederland.
 

Topsport

Een Topsport talentschool is een school waar je als sporttalent onderwijs en sport samen kunt ontwikkelen. Deze begeleiding krijg je vanaf het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Voor deze begeleiding werkt Het College samen met Limburg Sport; één van de twaalf regionale Olympische Steunpunten.


Regionale Talentencentra

Talentontwikkeling, in de breedste zin, is één van de doelstellingen van Het College. De school heeft ruime ervaring met het begeleiden van jonge sporters in hun combinatie van studie en sportcarrière. Momenteel begeleidt de school zo’n 85 topsporters. Het College biedt in samenwerking met diverse Regionale Talentencentra en breed sportaanbod aan:

 

Aangepast onderwijs

Topsport vraagt veel tijd aan trainingen, wedstrijden en reizen. De school biedt daarom extra faciliteiten. Welke faciliteiten je krijgt, hangt af van wat je als sporter nodig hebt. Maatwerk daar gaat het om. Faciliteiten die je als sporttalent kunt krijgen, zijn:

  • Een flexibel rooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden.
  • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken.
  • Uitstel of vermindering van huiswerk.
  • Voorzieningen om achterstanden door afwezigheid i.v.m. trainingen en wedstrijden, weg te werken.
  • Uitstel of aanpassing van repetities, schoolonderzoeken en/of schoolexamens.
  • Begeleiding van de 'Topsport Talentschool'-coördinator.
  • Gespreid examen over twee schooljaren.
  • Bemiddeling sportaccommodatie.


Stimuleren en motiveren

Het College wil als Topsport Talentschool zoveel mogelijk meewerken aan het uitbouwen van een sportcarrière, al blijft het behalen van het schooldiploma het belangrijkste doel. Belangrijk is dat dit samen gaat met het goed presteren en ontwikkelen van de sportcarrière. Voor een succesvolle combinatie van studie en talent is ook de rol van ouders van groot belang. Het stimuleren en motiveren van hun kinderen wordt niet alleen op het sportieve vlak verwacht, maar ook ten aanzien van de studieresultaten. Ouders kunnen in nauwe samenwerking met de coördinatoren van de school en de stichting LOOT contacten onderhouden op sport- en studiegebied. 


Toelatingsvoorwaarden

Begin 2010 heeft NOC*NSF met de sportbonden nieuwe (aangescherpte) criteria opgesteld voor het toekennen van de talentenstatus, welke recht geeft op topsport-faciliteiten. Deze zgn. talentenprofielen zijn gebaseerd op een leeftijdsprofiel, programmaprofiel en prestatieprofiel. Er zijn drie talentenstatussen: belofte, nationaal talent en internationaal talent.

Alleen leerlingen die in het bezit zijn van zo'n talentenstatus, toegekend door de sportbond, hebben recht op topsport-faciliteiten. De leerlingen die niet (meer) officieel aan de criteria voldoen, maar wel in het bezit zijn van een topsportpas gegeven door Limburg Sport, blijft de school binnen de wettelijke regels zoveel mogelijk faciliteiten bieden. Via de coördinatoren van de school kan een aanvraag worden ingediend om als Topsport Talent-leerling te worden toegelaten.


Kosten

Aan de Topsport-begeleiding zijn in de meeste gevallen geen kosten verbonden. Mocht in individuele gevallen een bijdrage noodzakelijk zijn, dan wordt dit in overleg met de ouders/verzorgers geregeld.

Download hier de folder Topsport Talentschool


Voor vragen over de Topsport Talentschool kun je terecht op https://limburgsport.nl/ en  kan contact op worden genomen met de coördinator LOOT dhr. Van Erum

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!