Atheneum

Het atheneum vormt samen met het gymnasium het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Het is daarmee één van de twee richtingen van het vwo. Het atheneum duurt zes jaar. Er is geen niveauverschil tussen atheneum en gymnasium. Het enige verschil is dat je op het gymnasium extra vakken krijgt: klassieke culturele vorming, Latijn en Grieks. De exameneisen voor atheneum- en gymnasiumleerlingen zijn gelijk, alleen doen gymnasiasten ook eindexamen in ten minste één van de klassieke talen. Iedere leerling op het atheneum doet examen in een of twee van de vier profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek


Oriëntatiejaar

Waar leerlingen van het gymnasium het vak wetenschapsoriëntatie volgen, volgen de leerlingen uit de atheneumbrugklas het eerste schooljaar een half jaar het vak Onderzoeken & Ontwerpen (het zgn. Technasium) en een half jaar de vakken behorende bij Kunst en Cultuur. Na dit oriëntatiejaar maken de leerlingen een keuze tussen deze twee stromingen.


(Hoog)begaafd

Een deel van de leerlingen die tot het atheneum wordt toegelaten, is hoog- of meerbegaafd. Aan het begin van het schooljaar wordt alle leerlingen van zowel het atheneum als het gymnasium een screening aangeboden. Dat is een breed onderzoek naar intelligentie, prestatiemotivatie, leerstrategieën en sociaal welbevinden. Als je hoog- of meerbegaafd blijkt te zijn, dan zijn er extra programma's en faciliteiten op school om jou extra uit te dagen. 


Tweetalig Onderwijs

Het College biedt zowel het atheneum als het tweetalig atheneum aan. Dit onderwijs biedt leerlingen een extra uitdaging. Benieuwd? Lees hier meer over het Tweetalig Onderwijs.

 

Voor vragen over het atheneum kan contact op worden genomen met de teamleider leerjaar 1 en 2, mevrouw Engbersen.