Kledingvoorschriften

In aanvulling op de voorschriften voor sportkleding, hebben de directies van LVO Weert kledingvoorschriften opgesteld voor leerlingen en personeel. De MR-en hebben met deze voorschriften ingestemd. De voorschriften zijn bedoeld als richtlijn en dienen als leidraad bij het aanspreken van elkaar op onze kleding. Dat gebeurt nu uiteraard ook al, maar de voorschriften geven aan waar voor ons als organisatie de grenzen liggen. 
 

Dresscode

  • De school kan alleen bepaalde kleding verplichten als deze kleding aan bepaalde gebruiks- of veiligheidseisen moet voldoen. In de regel gebeurt dit bij Lichamelijke Opvoeding, in de laboratoria en de praktijklokalen.
  1. Tijdens praktijklessen draag je passende werkkleding zo nodig in combinatie met een veiligheidsbril en/of haarnetje en veiligheidsschoenen. Wie dit vergeet, krijgt geen toegang tot de les en moet deze later inhalen.
  2. Voor de lessen techniek wordt verplicht om schoenen met stalen neuzen te dragen (ouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk). De school zorgt voor passende bovenkleding ter bescherming van de eigen kleding en tevens herkenbaarheid binnen de verschillende afdelingen.
  3. Tijdens de lessen LO dient de leerling functionele kleding te dragen zoals de school deze voorschrijft.
  • De kleding mag niet aanstootgevend zijn. De leerling kan daar op worden aangesproken;
  • Je kleding moet altijd schoon en netjes zijn;
  • De ogen en het gezicht dienen in het schoolgebouw voor iedereen zichtbaar te zijn.
  • Leerlingen met ongewenste teksten/foto’s op kleding worden hierop aangesproken. Discriminerende, racistische, beledigende en/of obscene, dus aanstootgevende teksten en afbeeldingen op kleding zijn verboden.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!