Aandachtspunten

In het schooljaar 2022-2023 besteedt de Ouderraad, via verschillende commissies, onder meer aandacht aan:

 • Kwaliteit van onderwijs; Hoe kunnen we het voortgezet onderwijs in Weert verbeteren?

  Welke maatregelen worden genomen om lesuitval te voorkomen? Hoe vindt invulling van digitalisering in het onderwijs plaats? Wat zijn de uitgangspunten voor leerlingbegeleiding en zijn er verbetermogelijkheden op te pakken?

   
 • Welzijn van leerlingen; Naast aandacht voor schoolprestaties is aandacht voor het welzijn van de leerling van belang. De Corona crisis heeft dat belang alleen maar vergroot. Hoe besteedt school, samen met ouders, aandacht aan het welzijn van de leerlingen? Welke maatregelen kan school nemen om welzijn van leerlingen te verbeteren?


 • Communicatie tussen ouders/verzorgers en school; Worden veranderingen binnen de school duidelijk aan ouders doorgegeven? Zijn ouders tijdig op de hoogte van zaken die op school spelen?

   
 • Digitale en sociale veiligheid; Hoe gaat de school, samen met ouders en leerlingen, om met het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen en social media binnen en buiten school? Hoe kunnen we de sociale veiligheid van de leerlingen waarborgen?


 • Open Huis; de ouderraad presenteert zich tijdens het Open Huis aan potentiële nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!