Leden

De leden van de medezeggenschapsraad in het schooljaar 2023-2024 zijn:


Personeel

 
Ouders

  • Kristel Bovend'eerdt
  • Jolanda Peters
  • Saskia Stappers-Duymelinck

 
Leerlingen

  • Luca van den Camp
  • Noa Stals
  • Eline Struik


Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de MR-vacatures opgevuld. 
Interesse in deelname in een nieuw schooljaar? Stuur dan een mail naar mevrouw Leyba.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!