Kernklas

Leerlingen die na het eerste of tweede leerjaar de bevorderingsnorm niet halen door onvoldoende resultaten bij de kernvakken Nederlands, Engels en/of wiskunde, kunnen door de school in een kernklas worden geplaatst. Hierdoor blijft er perspectief op een atheneumdiploma.

In de kernklas vervallen de vakken Onderzoeken & Ontwerpen of Kunst & Cultuur en hiervoor in de plaats volgt de leerling één blok extra in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. In het tweede leerjaar komt hier een extra les studievaardigheden bij.

Aan het einde van de kernklas brengt de school, in het belang van de leerling, een bindend advies uit over het verdere vervolg van de schoolloopbaan. Wanneer een leerling van de kernklas bevorderd wordt, kan hij of zij wederom een keuze maken uit Onderzoeken & Ontwerpen of Kunst & Cultuur. Wanneer de resultaten in de kernklas aan het einde van het schooljaar niet voldoen aan de bevorderingsnorm, wordt de leerling naar een passende leerstroom begeleid.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!