Nieuws

Ziekmelden via Somtoday app

14 mei 2024
Terug

Na de meivakantie, vanaf maandag 13 mei a.s., starten we een pilot op Het College met het ziekmelden van uw zoon/dochter via de ouderapp van Somtoday. Dat betekent dat u niet meer naar school hoeft te bellen om uw kind af te melden. Mocht afmelden via de app niet lukken, dan kunt u dit uiteraard wel telefonisch doorgeven.

Let op, ziekmeldingen dienen altijd vóór 8:45 uur te worden doorgegeven; ongeacht of dit via de app of telefonisch gebeurd. Om te kunnen controleren of een leerling inderdaad nog ziek thuis is, is het noodzakelijk dat de ouders elke schooldag dat de leerling ziek is een ziekmelding doorgeven.

Vóór de zomervakantie wordt bekeken of de nieuwe werkwijze wordt voortgezet.


Tandarts- of doktersbezoek

Het afmelden wegens tandarts- of doktersbezoek of andere zaken blijft voor nu onveranderd en gebeurt via een verlofbriefje met handtekening van de mentor/coach.


Werkwijze ziekmelden via Somtoday

Uw zoon/dochter afwezig melden via de ouderapp van Somtoday werkt als volgt:

  • Log in bij Somtoday met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Ga naar het tabblad 'Afwezigheid'.
  • Kies de optie '[naam kind] absent melden'.
  • Selecteer in de rechterkolom de reden van absentie en de periode (dag).
  • Licht desgewenst de absentie nader toe in het opmerkingenveld.
  • Sluit af door te klikken op 'Opslaan'.
  • Herhaal de procedure voor iedere schooldag dat de leerling ziek is.


Geen toegang?

Mocht u geen toegang hebben tot deze ouderapp, neem dan contact op de met leerlingenadministratie via leerlingenadminstratie@college.nl