Nieuws

Verlenging predicaat Begaafdsheids-profielschool

24 november 2020
Terug

Het College mag zich ook de komende vier jaren officieel Begaafdheidsprofielschool (BPS) noemen! De school voldoet aan de basiseisen om in aanmerking te komen voor continuering van het predicaat. Het College behoort sinds 2007 tot een landelijk netwerk voor getalenteerde leerlingen. Dat betekent dat de school zo breed mogelijk onderwijs en begeleiding op maat biedt aan excellerende en onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen. Het College biedt al 13 jaar uitdagend en motiverend onderwijs aan deze leerlingen door ze de juiste lesstof en begeleiding te bieden.

De problematiek, maar vooral ook de mogelijkheden van leerlingen met een meer dan gemiddelde begaafdheid worden steeds meer bekend en gelukkig ook steeds meer erkend. Veel leerlingen die de basisschool zonder enige moeite hebben doorlopen of zich daar zelfs regelmatig verveeld hebben, komen op de middelbare school vaak in contact met hun eigen beperkingen. Als je nooit hebt hoeven leren, kan het namelijk moeilijk zijn om dat alsnog te gaan doen wanneer het op de middelbare school ineens wél nodig is. Ook kan het zijn dat je je juist verveelt op school en dat je graag meer wilt doen.

Het College biedt deze leerlingen de kans om op een veilige manier aan hun talenten te werken. Soms betekent dat, dat de leerling een andere weg bewandelt dan gebruikelijk is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de verplichte lesstof in minder lessen eigen maken, waardoor er tijd over blijft om verrijkingsmodules te volgen in het zgn. Plustraject; onder lestijd werken aan een eigen project. Ook kan een leerling (met name in de bovenbouw) verrijkende activiteiten doen buiten school (b.v. aan Maastricht University). Zij krijgen een eigen traject op maat, waarmee ze voor een belangrijk deel invloed uitoefenen op hun eigen schoolloopbaan. Leerlingen met leer- en motivatieproblemen kunnen een traject ‘Effectief leren' aangeboden krijgen.

Het Begaafdheidsprofiel gaat door op de ingeslagen weg en neemt de adviezen ter harte om zo de begeleiding van hb-ers en plussers te continueren.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!