Nieuws

Technasium krijgt CO2-meters

2 december 2021
Terug

Binnen het vak O&O zijn de leerlingen voortdurend bezig met het bewust omgaan met het milieu. Op allerlei manieren wordt er binnen de projecten gekeken naar duurzaamheid en milieubewustwording. Dit jaar komt het onder andere in de projecten ‘Upcycling’, ‘Artcadia’, ‘De knikkerbaan’ en ‘Ontwikkeling appartementencomplex’ naar voren.


Ontwikkeling apparatementencomplex

Met het project ‘Ontwikkeling appartementencomplex’ is de brugklas drie weken gelden gestart. Ze hebben de opdracht om in een bestaand pand zeven appartementen te ontwikkelen. Daarbij moeten ze er zorg voor dragen dat deze appartementen toekomstbestendig zijn door ze van gas los te koppelen. Uiteraard komen hier verschillende technische bouwbesluiten bij om de hoek kijken.

Door onze brugklassers nu al na te laten denken over de opties om van gas los te komen, maken we ze bewust van het streven van de gemeente Weert om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. In Weert is hiervoor het samenwerkingsproject Warm Wonen in Weert in het leven geroepen.


Gift Warm Wonen Weert

Warm Wonen in Weert heeft voor het Technasium zeven prachtige CO2-meters geregeld. Deze CO2-meters werden persoonlijk door de projectleider van Warm Wonen in Weert, Frans van Tuel, overhandigd.

De CO2-meters worden door de leerlingen in de verschillende projecten gebruikt om het CO2-gehalte te bepalen. Vervolgens kunnen de leerlingen op basis van de gemeten resultaten verdere ideeën uitwerken om het CO2-gehalte terug te dringen. Het Technasium van Het College is heel dankbaar met deze mooie gift van Warm Wonen in Weert.