Nieuws

Leerlingenstatuut

23 november 2017
Terug

Het leerlingenstatuut heeft een opfrissing ondergaan. Enkele zaken zijn aangepast. Het leerlingenstatuut is hier in te zien en altijd terug te vinden onder ‘downloads’. Graag willen wij jullie extra attenderen op artikel 3.1: regels en afspraken en dan specifiek op het tweede aandachtsstreepje. Het statuut is besproken in de voltallige MR en heeft instemming gehad van de leerlinggeleding van de MR. Daarnaast is iedere school verplicht om een leerlingenparticipatiebeleid op te stellen. Dit beleid kunt hier inzien en tevens terug vinden onder ‘downloads’. Dit beleid is opgesteld door de directie samen met de leerlinggeleding van de MR. Ook dit is besproken in de voltallige MR en heeft instemming gehad van de leerlinggeleding van de MR.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!