Nieuws

Leerlingenstatuut

10 januari 2022
Terug

Het College vindt het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school. Zij hebben recht op zo goed mogelijk onderwijs in een plezierige, veilige omgeving waarin iedereen respect heeft voor elkaar. Dat bereiken we natuurlijk als iedereen weet waar hij aan toe is. Daarom gelden er ook op het College duidelijke regels, vastgelegd in een leerlingenstatuut, welke onlangs een wijziging heeft ondergaan.

Het leerlingenstatuut is hier in te zien en altijd terug te vinden onder ‘documenten’. Het statuut is besproken in de voltallige MR en heeft instemming gehad.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!