Nieuws

Impuls voor topsport in Weert

26 januari 2016
Terug

De gemeente Weert en de provincie Limburg gaan samenwerken op het gebied van topsport.

De provincie wil de komende jaren graag samen met gemeenten knooppunten ontwikkelen voor topsport en talentontwikkeling, zogenaamde Sportzones. Dit in goede samenhang en verbinding met de breedtesport. Omdat Weert al jarenlang een grote inzet heeft op het gebied van (top)sport, zijn gedeputeerde Ger Koopmans namens de provincie Limburg en wethouder Geert Gabriels namens de gemeente Weert een samenwerking aangegaan. Concreet betekent dit dat de provincie als eerste aanzet € 143.295,- subsidie verleent voor enkele Weerter sportvoorzieningen.


Ondersteuning

Binnen de samenwerking van de Sportzone Weert wordt onder andere ingezet op het realiseren van een brede ondersteuningsstructuur voor talentontwikkeling en ondersteuning en vestiging van Regionale Talenten Centra. Ook wordt ondersteuning en verankering van topsportevenementen nagestreefd. Dit alles in samenwerking met Topsport Limburg en de Topsport Talentschool.

 

Goede accommodaties

Goede accommodaties zijn hiervoor van groot belang. De gemeente investeert al jaren extra geld in accommodaties om te zorgen dat deze geschikt zijn voor zowel breedtesport als topsport en talentontwikkeling. Een mooi voorbeeld hiervan is de realisatie van de sportcampus op sportpark St. Theunis, een van de ontwikkelingen in het gebied Weert-West. (Top)sport vormt een van de pijlers voor de ontwikkeling van dit gebied.

Op korte termijn is een aantal investeringen in sportaccommodaties gewenst. In totaal is hiervoor een bedrag nodig van € 243.295,-. In de gemeentebegroting 2016 is daarvoor € 100.000,- opgenomen. Voor het resterende bedrag van € 143.295,- verleent de provincie Limburg subsidie.


Vernieuwing en verbetering 

Het geld wordt geïnvesteerd in de aanleg van een handboogbaan op het sportveld achter Het College. Hierdoor kunnen het Regionaal Talentencentrum, verenigingen en individuele talenten optimaal werken aan de verbetering van de prestaties.

Daarnaast wordt er een topsportvloer aangelegd in de nieuw te bouwen sportzaal bij het Regionaal Kennis en Expertise Centrum aan de Beatrixlaan. Hierdoor ontstaat er extra trainingscapaciteit voor topsport en talentontwikkeling binnen de zaalsporten.

Tot slot wordt geïnvesteerd in de verbetering van sporthal St. Theunis bij Het College. Hier worden de tribune en de kantine aangepast.

 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!