Nieuws

Gezocht: ouders voor MR en leerlingen voor MR en GMR

2 juli 2024
Terug

Via de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het schoolbeleid. We praten mee over verschillende onderwerpen en voor bepaalde onderwerpen moet de school instemming of advies vragen aan de MR voordat er een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op de school. De MR bestaat uit zes medewerkers, drie leerlingen en drie ouders en bespreekt het beleid op Het College en het BRAVO! College.


Ouders gezocht 

Namens de oudergeleding hebben Jolanda Peters en Kristel Bovend’eerdt de afgelopen periode zitting genomen in de MR. Jolanda’s zittingstermijn is na drie jaar verstreken en ze heeft besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. De dochter van Kristel is geslaagd voor haar examen en daarmee loopt ook haar zittingstermijn automatisch af.

In principe kan iedere ouder met een kind op Het College of het BRAVO! College zich verkiesbaar stellen voor de MR, dus wij willen door middel van dit bericht inventariseren of er ouders zijn die zich kandidaat willen stellen. Indien zich meer dan twee ouders kandidaat stellen, dan zullen we begin september verkiezingen organiseren.  

We kunnen ons voorstellen dat u wat meer achtergrondinformatie wilt hebben over wat de MR inhoudt. U kunt dan contact opnemen met Saskia Stappers-Duymelinck (saskiaduym@icloud.com). Indien u zich kandidaat wilt stellen, dan ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk woensdag 26 augustus a.s. via r.leyba@stichtinglvo.nl.


Leerlingen gezocht

Namens de leerlinggeleding hebben Eline Struijk en Noa Stals de afgelopen periode zitting genomen in de MR. Noa’s zittingstermijn is na drie jaar verstreken en Noa heeft besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Eline heeft haar diploma behaald en gaat studeren. Daarmee loopt haar zittingstermijn automatisch af. In de GMR (de MR die inspraak heeft bij stichting LVO, waartoe onze school behoort) wordt onze school vertegenwoordigd door afwisselend een leerling en een ouder. De afgelopen periode zijn we vertegenwoordigd door ouder Paul van Dongen. Voor de komende drie jaar is nu een leerling aan de beurt.

Elke leerling van Het College of Het BRAVO! College kan zich kandidaat stellen voor de MR en/of GMR. Zou je graag lid willen worden van de MR en/of GMR? Dan kun je je hiervoor opgeven. Indien zich meer dan twee leerlingen kandidaat stellen voor de MR, en indien meer dan één leerling zich kandidaat stelt voor de GMR, dan zullen we begin september verkiezingen organiseren.

Heb je nog vragen over de inhoud van het MR-werk? Dan kun je contact opnemen met Luca van den Camp (hc144014@leerling.college.nl), die namens de leerlingen in de MR zit. Als je meer wil weten over de GMR, dan kun je contact opnemen met Mw. Leyba (r.leyba@stichtinglvo.nl). Wil je je opgeven om MR- of GMR-lid te worden, dan kun je je aanmelden door uiterlijk woensdag 26 augustus een e-mail te sturen aan r.leyba@stichtinglvo.nl.