Nieuws

Geslaagde beroepenavond

19 maart 2024
Terug

Op maandagavond 18 maart jl. organiseerde het decanaat, samen met Rotary Club Weert, de jaarlijkse beroepenavond. Ditmaal voor de 15e keer! Ruim 60 voorlichters kwamen over 50 verschillende beroepen vertellen aan de 158 leerlingen van leerjaar 3-4-5 die zich voor de avond hadden ingeschreven. Onder de voorlichters ook een aantal oud-leerlingen van onze school, die graag hun eigen beroep onder de aandacht wilden brengen.

De leerlingen waren heel geïnteresseerd en gemotiveerd, en bezochten allerlei beroepen, ongeacht hun profiel en vakkenpakket. Zo kregen ze een breed beeld van het aangeboden beroepenveld. Bovendien legden ze contacten met bedrijven en instellingen die in de nabije toekomst van belang kunnen zijn voor onder andere hun stage, selectie en studiekeuze.

Dank aan iedereen die meegeholpen heeft om de avond tot een succes te maken! We kunnen met plezier terugkijken op een geslaagde voorlichtingsactiviteit!