Nieuws

CITO-meting 0 leerjaar 1

20 september 2022
Terug

Op Het College willen we de voortgang van leerlingen extra monitoren bij de (kern)vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Met een zogenoemde 0-meting kan de school nagaan in welke mate uw zoon of dochter de leerstof beheerst. 

De CITO-toets 0 leerjaar 1staat gepland op dinsdag 4 oktober en woensdag 5 oktober. De leerlingen maken drie taken per dag. Ze worden om 08.45 uur op school verwacht. Op beide dagen zijn ze om 11.45 uur klaar met de taken. Na afname van de taken gaan blok 3, 4 en 5 volgens het reguliere lesrooster door.

Middels deze brief willen we u informeren over de manier waarop we de toetsen af gaan nemen. Toets 0 is geen beoordelingstoets zoals u dit van de Citotoets op de basisschool kent. Voorbereiden is dus niet nodig.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!