Nieuws

Algemene ouderavonden: documenten

30 september 2021
Terug

Medio september hebben de eerste algemene ouderavonden digitaal plaats gevonden. De presentaties die deze avonden gegeven zijn aan leerjaar 1, 2, 5 en 6 zijn digitaal na te lezen onder het kopje 'Documenten', onderdeel: onderwijs. Ouders/verzorgers van leerlingen in leerjaar 3 en 4 die de voorlichting gemist hebben, kunnen zich richten tot de mentor.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!