Onderzoeken

Alle gymnasiumleerlingen krijgen op Het College in leerjaar 1, 2 en 3 het vak Onderzoeken. Het is een vak dat de gymnasiumleerlingen op het lijf is geschreven: zelf echt wetenschappelijk onderzoek doen in kleine groepjes met erg veel zelfstandgheid en goed plannen. 


Hoe werkt het?

Bij Onderzoeken gaan leerlingen aan de slag met STEAM-modules, 21e-eeuwse vaardigheden, de 17 werelddoelen en challenges. STEAM is een internationale, steeds vaker gebruikte afkorting voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. STEAM-onderwijs is bedoeld om bij leerlingen ‘wetenschappelijke denkwijzen en vaardigheden te ontwikkelen’.

Eenvoudiger gezegd: tijdens STEAM-activiteiten leren leerlingen om planmatig te onderzoeken en om op basis van hun bevindingen hun eigen oplossingen te bedenken. Ze leren om van hun ontwerp een prototype te maken en ze ervaren hoe leerzaam het is om ideeën te delen. Ze werken hierbij steeds ronde de 17 werelddoelen en met aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden.

Elementen van het STEAM-leerproces:

  • Een échte onderzoeks- of ontwerpvraag die actueel is.
  • Veel aandacht voor kennis, vaardigheden en houding
  • Duidelijke processtappen: Denken, Doen, Delen


_MG_2355.jpg


Wetenschappelijke houding

De leerlingen leren hoe een wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet, welke stappen er gezet moeten worden. Ze leren om onderzoeksvragen en hypotheses op te stellen en natuurlijk wordt het onderzoek zelf ook uitgevoerd. Het ‘out-of-the-box-denken’, het creatieve denkproces stimuleren is erg belangrijk om de intrinsieke motivatie van de leerling te stimuleren en ze te doen groeien in hun 21e-eeuwse vaardigheden.