Kunst en Cultuur: kunstonderwijs voor VWO

Bij de Kunst en Cultuur-stroom op Het College werken de kunstvakken samen waardoor de leerlingen een verbinding tussen de vakken duidelijker gaan ervaren. Naast kennisoverdracht krijgen de leerlingen vakspecifieke vaardigheden. Tijdens de lessen ontdek je jouw talenten welke op een expressieve manier worden gepresenteerd.

Kunst en Cultuur

Het eerste leerjaar atheneum dient als oriëntatiejaar voor alle leerlingen. Daarna kun je kiezen voor de Kunst- en Cultuurstroom. Je werkt aan gezamenlijke thema’s binnen de vakken muziek, tekenen, theater en dans. Kunstgeschiedenis is hierbij een bindende factor. Daarnaast worden er vakspecifieke vaardigheden aangeboden zoals musiceren, zingen, tekenen en tekstbeleving bij theater. Ook worden er activiteiten gepland waarbij leerlingen aan de slag gaan met workshops onder leiding van professionele kunstenaars/muzikanten. De programma’s van de verschillende vakken zijn op elkaar afgestemd. 


Creativiteit

Naast vakspecifieke vaardigheden is de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerling erg belangrijk. Je maakt kennis met professionele kunst waarbij waarnemen en analyseren een belangrijke factor is. Je leert innovatief en expressief te zijn. Je leert jezelf uitdrukken in beeld, woord, muziek en beweging. Hierbij is organisatie een belangrijke vaardigheid. Je leert jezelf en anderen waarderen door je eigen en elkaars werk te bekijken en te beoordelen.


Presentatie

Binnen de Kunst en Cultuur-stroom is samenwerking tussen de vakken heel belangrijk waardoor leerlingen de verbinding tussen de vakken zullen ervaren. Programma’s van de verschillende vakken zullen op elkaar afgestemd zijn. Tijdens een gezamenlijke afsluiting zijn de vakken als één groot spektakel te zien. Dit vindt plaats in het theater van de school of op andere podia.
Talentontwikkeling

Leerlingen hebben verschillende talenten. Ook vakspecifiek is het zo dat leerlingen verschillende behoeften hebben binnen het lesprogramma, welke via een opmaat programma zoveel mogelijk aangeboden zal worden. De leerlingen die tekenen volgen, kunnen een porfolio samenstellen om toegelaten te worden tot de academie en worden daarin begeleid. 

 

Download hier de folder Kunst en Cultuur


Voor informatie over de Kunst en Cultuurstroom kan contact worden opgenomen met de Cultuurcoördinatoren via info@college.nl.

 

Kijk ook eens naar: