Nieuws

Reizend DNA-lab

28 maart 2024
Terug

Op vrijdag 22 maart bezocht het reizende DNA-lab van Wageningen University & Research (WUR) onze school. In het kader van het vak biologie presenteerden de studenten plantenwetenschappen die dag 'prenataal onderzoek bij planten’ aan de leerlingen van VWO-5.

Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag met DNA-isolatie van verschillende aardappelen, PCR en gelelektroforese. Met de resultaten konden ze zien of de aardappels resistent waren tegen bepaalde ziekten. Deze technieken worden allemaal toegepast om gewassen nu en in de toekomst beter te reguleren, te controleren en te beschermen. Zo kregen de leerlingen ook een idee hoe moleculaire technieken gebruikt kunnen worden voor het wereldvoedselprobleem.

Onze leerlingen konden de studenten verder vragen stellen over het studeren in Wageningen en ze kregen meer informatie over de verschillende studies die de WUR aanbiedt.

Ter voorbereiding op het practicum volgden de leerlingen een lesprogramma omtrent DNA. In de komende lessen wordt deze lesstof nog eens nabesproken. Het was een leerzame dag!

Foto's van het DNA-lab zijn te vinden in de fotogalerij

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!