Nieuws

Nieuwsbrief MR

20 april 2023
Terug

De Medezeggenschapsraad van Het College en BRAVO! College informeert leerlingen, ouders en medewerkers via een nieuwsbrief over de onderwerpen die in hun vergaderingen aan de orde zijn gekomen. De nieuwsbrief is hier in te zien. In deze uitgave onder andere aandacht voor de schooltijden, de lessentabel en de NPO-gelden.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!