Nieuws

Nieuwsbrief MR

22 april 2024
Terug

De Medezeggenschapsraad van Het College en BRAVO! College informeert leerlingen, ouders en medewerkers via een nieuwsbrief over de onderwerpen die in hun vergaderingen aan de orde zijn gekomen. De nieuwsbrief is hier in te zien. In deze uitgave onder andere aandacht voor de evaluatie van het telefoonbeleid, de start van het meerjarig traject didactisch coachen en de wijziging van de lessentabel onderbouw gymnasium.