Nieuws

Nieuwsbrief MR

19 december 2017
Terug

De Medezeggenschapsraad van Het College informeert leerlingen, ouders en medewerkers via een nieuwsbrief over de onderwerpen die in hun vergaderingen aan de orde zijn gekomen. De nieuwsbrief is hier te zien. In deze uitgave onder andere aandacht voor Koers, de Schooljaarplannen en de MR actiepunten voor 2017-2018.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!