Nieuws

Nieuwsbrief MR

21 juli 2022
Terug

De Medezeggenschapsraad van Het College informeert leerlingen, ouders en medewerkers via een nieuwsbrief over de onderwerpen die in hun vergaderingen aan de orde zijn gekomen. De nieuwsbrief is hier in te zien. In deze uitgave onder andere aandacht voor de steunlessen/RT-lessen schooljaar 2022-2023 en de benoeming teamleider BRAVO! College.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!