Nieuws

Koers van start op Het College

25 februari 2016
Terug

LVO-Weert gaat vanaf 1 augustus 2016 van start met een nieuw onderwijsconcept onder de naam ‘Koers’. Koers is een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum waarbij de leerling zelf richting geeft aan en eigenaar is van zijn leerproces. Ook de locatie is inmiddels bekend: Koers start het komende schooljaar met maximaal 40 leerlingen op Het College in Weert. Op die locatie wordt een ruimte gerealiseerd die uiting geeft aan het onderwijs van Koers en dit in ruime mate faciliteert.

 


Koers

Binnen Koers werken vakdocenten en leerlingen samen aan een brede ontwikkeling van de leerling, waarbij zoveel mogelijk uitgegaan wordt van de kwaliteiten en interesses van de leerling. Daarbij is het van belang dat de leerling keuzemogelijkheden heeft. Gedurende zijn hele Koersloopbaan heeft een leerling dezelfde coach; deze is verantwoordelijk voor de algemene begeleiding van het leerproces en minder voor de vakinhoudelijke. Dit alles gebeurt in een omgeving die inspirerend werkt en veel minder regulerend.

 

Voorlichtingsavond

Leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 beginnen op het voortgezet onderwijs, kunnen zich voor Koers aanmelden. Op maandag 7 en dinsdag 8 maart, de aanmeldavonden van LVO-Weert, kunnen ouders en leerlingen al aangeven dat ze hierin interesse hebben. Geïnteresseerde leerlingen en hun ouders zijn vervolgens van harte welkom op de informatieavond op maandag 14 maart om 19:00 uur in de F-kantine van de Philips van Horne. Vooraf aanmelden voor de informatieavond is gewenst maar niet verplicht. Na de voorlichtingsavond hebben leerlingen nog tot maandag 21 maart de tijd om zich definitief aan te melden.

Meer info? Bekijk onze nieuwe website www.koersweert.nl