Nieuws

Faalangstreductie-training

23 december 2021
Terug

Na toetsweek 2 starten de faalangstreductietrainingen op dinsdag en donderdag. Deze wordt gegeven door mevrouw Eggels en mevrouw Lenaers. Zodra bekend wanneer de lessen fysiek kunnen plaats vinden, ontvangen de leerlingen meer informatie.


Wat is faalangst?

Letterlijk is faalangst de angst om te falen. Je bent bang dat ondanks een goede voorbereiding het niet goed gaat. Faalangst heb je alleen als het gaat om een bepaalde “taak”, iets wat van je wordt verwacht en waar een beoordeling volgt. Voorbeelden: een proefwerk op school, een spreekbeurt, maar ook het stellen van een vraag aan de leerkracht tijdens de les.


Wat is het niet?

Sommige kinderen hebben altijd, ook buiten een “taak”, last van angst. Dit noemen we geen faalangst. Eigenlijk zijn deze kinderen altijd min of meer angstig, deze angst komt dus ook thuis voor.

Voor wie?

De training in het omgaan met gevoelens van faalangst is er voor leerlingen die willen begrijpen wat faalangst is en technieken willen aanleren om faalangst te verminderen.


Hoe?

De training heeft een opbouw van verschillende onderwerpen en werkvormen om de faalangst meer inzichtelijk te krijgen. Door de kennis die deelnemers opdoen, zijn ze beter in staat om middels oefeningen de faalangst te doen verminderen. Ze krijgen ook thuisopdrachten mee.

In kleine groepen wordt gewerkt aan het verminderen van cognitieve faalangst; dit is faalangst die te maken heeft met leren en/of kennen. Bij cognitieve faalangst hebben de leerlingen goed geleerd, maar krijgen ze die kennis niet op papier door bijvoorbeeld een black-out tijdens een toets, een presentatie of een spreekbeurt.

Veel leerlingen zijn bang om bij een belangrijke taak te falen. Deze angst om te falen stimuleert de ene leerling tot beter presteren, maar werkt bij de ander verlammend. Zij hebben hoofdpijn, buikpijn, of hartkloppingen; kortom, stress, daarom biedt onze school de frt (faalangstreductietraining) oftewel "hoe om te gaan met faalangst" aan.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Een vervolg is mogelijk.


Aanmelden

Aanmelding gebeurt via de mentor of leerling via frt@college.nl. Toestemming van de ouders is verplicht. Leerlingen krijgen hier t.z.t. meer informatie over.