Onderwijs op maat

Het College wil niet alleen leerlingen met goede cijfers afleveren. Zelfstandigheid en zelfbewustzijn zijn zeer belangrijke leerdoelen. De school wil leerlingen afleveren die hun mannetje staan in deze maatschappij en die de uitdagingen weten aan te pakken.

De kernwaarden van de school zijn: vertrouwd, ontdekkend, inspirerend & dichtbij. Het College wil INSPIREREN en uitdagen om doelen en wensen te ONTDEKKEN en te realiseren. Hierbij is de school de gids die begeleidt, de weg wijst én meereist. Om tot een goed resultaat te komen zijn gemotiveerde, enthousiaste medewerkers en scholieren nodig. Dit bereik je door een aanpak die weet te INSPIREREN en door DICHTBIJ de mensen te staan. Daadwerkelijk luisteren naar wensen en behoeften en deze in een VERTROUWDE omgeving vertalen naar concrete producten en faciliteiten die op een ONTDEKKENDE wijze worden aangeboden.


Maatwerk

Het College heeft een lange traditie van goed onderwijs. De afgelopen jaren is dat onderwijs nog rijker gemaakt. Maatwerk is het sleutelwoord. Wij geven leerlingen de ruimte om eigen keuzes te maken. Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid en meer ruimte voor zelfwerkzaamheid. Uiteraard gekoppeld aan een goede begeleiding. Leerlingen doorlopen meer en meer een individueel traject. Hiermee doen we recht aan hun persoonlijke talenten, niemand is immers hetzelfde.

 

Levensecht

Het onderwijs op Het College is levensecht. Leerlingen maken naast de theorie ook kennis met de toepassing ervan. Ze worden uitgedaagd om met deze kennis actief aan de slag te gaan. En dat betekent vooral veel doen. Zelf of samen met andere leerlingen. Beide gebouwen bieden veel mogelijkheden om dit maatwerk vorm te geven. Iedereen heeft zoveel mogelijk zijn een eigen plek binnen het schoolgebouw met alle voorzieningen voorhanden: leslokalen, samenwerkplekken, stilteplekken en natuurlijk ICT. Je leert van de leraar, zelfstandig en van elkaar. Zo wordt het onderwijs aantrekkelijk en afwisselend.
 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!