Het College Weert

De hoofdlocatie van Het College in Weert heeft begin 2011 de deuren geopend van een prachtig nieuw gebouw in de groene en rustige omgeving van sportpark St. Theunis. Licht en transparant; waardoor het gebouw in open relatie met de omgeving staat en het karakter van Het  College als ‘school in het groen’ behouden is.

Naast de rust en de ruimte die de omgeving biedt, zijn er op sportpark St. Theunis adequate sportvoorzieningen zoals een sporthal, hockeyvelden, recreatievelden en een atletiekbaan voor de school beschikbaar. De combinatie van sport en school sluit aan bij het gegeven dat een groot aantal leerlingen aan Het College een carrière als aankomend topsporter combineren met onderwijs en veel leerlingen deelnemen aan de speciale sportklassen.  

De komst van het nieuwe schoolgebouw heeft het mogelijk gemaakt onderwijs aan te bieden binnen de eisen van deze tijd. Een grotere variatie in activiteiten vraagt nu eenmaal om een flexibel gebouw. In de nieuwe school hebben onder- en bovenbouw zoveel mogelijk een eigen plek binnen de school. Deze plek vormt hun thuisbasis. Alle voorzieningen zijn voorhanden. Voor speciale vakken zoals gym, handvaardigheid en muziek gaan leerlingen naar aparte specials. Dit zorgt voor rust binnen de school. Onder- en bovenbouw hebben gescheiden pauzes.
 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!